Door op 28 november 2014

Provincie onderzoekt nut en noodzaak rondweg Weerselo

Op initiatief van de PvdA gaat de provincie Overijssel een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) maken over de aanleg van de rondweg Weerselo. Gedeputeerde Staten zegden de MKBA toe in de commissievergadering van 26 november waar de rondweg werd besproken.

Nu loopt de provinciale weg N343 Oldenzaal – Slagharen door de kern van Weerselo, in de gemeente Dinkelland. Plannen voor een rondweg waardoor veiligheid en leefbaarheid zouden worden verbeterd liggen al geruime tijd op tafel. In 2004 heeft de provincie het ontwerpplan ’Door of om Weerselo’ ter visie gelegd, en al in 2007 is het plan in hoofdlijnen door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Maar het plan is nog steeds niet uitgevoerd.

Intussen is er wel wat veranderd in de wereld. De bevolking van Weerselo en het omliggende platteland krimpt en veroudert. Een voor de crisis geplande wijk met honderden woningen zal niet gebouwd worden. Sinds 2002 is de verkeersdruk met ongeveer 25 procent afgenomen. En in een recente enquête sprak bijna twee derde van de burgers van Weerselo zich uit tegen aanleg van de rondweg. Al met al is dus de vraag of dure wegenbouw nog wel te rechtvaardigen is.

“Mijn stelling is dat gegeven de veranderende omstandigheden en de weerstand in de gemeenschap een maatschappelijke kosten-baten analyse op zijn plaats is,” vindt PvdA-Statenlid Dick Buursink. “Daarin worden nog eens alle actuele voor- en nadelen op een rij gezet en zoveel mogelijk in geld uitgedrukt. Zo kunnen wij als bestuurders een zo objectief mogelijk besluit nemen over het project, en dat besluit beter uitleggen. De commissie was het daar gelukkig mee eens.”

Mocht de analyse uitwijzen dat nut en noodzaak van de rondweg onomstreden zijn dan is dat voor tegenstanders reden om zich te laten overtuigen en staat de gemeente Dinkelland sterker. En als de analyse anders uitpakt dan kunnen Provinciale Staten overwegen of het plan wel doorgezet moet worden.