Door Annemieke Wissink op 21 februari 2017

Provincie moet meer sturen op gezondheidseffecten veehouderij

De overheid houdt te weinig rekening met het voorkomen van gezondheidsproblemen door de veehouderij. Dat is één van de conclusies van het rapport ‘volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij‘. Arts en onderzoeker Mariken de Ruiter constateert dat het bij beleidsmakers schort aan kennis van de risico’s, dat handhaving te kort schiet en dat economische belangen het winnen van de volksgezondheid. Mensen die in de buurt van veebedrijven wonen hebben overlast en maken zich zorgen over de invloed ervan op hun gezondheid.

“De conclusies liegen er niet om,” vindt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. Ze wil van gedeputeerde Maij weten of zij zich herkent in de zorgen van omwonenden en welke extra stappen de provincie kan zetten om de volksgezondheid te garanderen. Wissink pleitte al eerder voor meer onderzoek naar Q-koorts.

“Stank, fijnstof en dierziektes zijn bekende problemen die worden geassocieerd met veebedrijven. Dat is jammer, want wij willen de boer niet de zwarte piet toeschuiven,” zegt Wissink. “We kunnen veel problemen voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door door omwonenden serieus te nemen, door duidelijke regels en faire handhaving. Onze volksgezondheid is de verantwoordelijkheid van de hele keten: boer, overheid, de bank, de dierenarts, en natuurlijk de consument.”

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink