Provincie informeert inwoners over mogelijkheid tot indienen schadeclaim Lelystad Airport

Door Peter Hermans op 26 februari 2020

De provincie gaat Overijsselaars wijzen op de mogelijkheid tot het verhalen van schade door Lelystad Airport. Via een zogenaamde stuitingsbrief kunnen inwoners tot één april het recht op schadevergoeding veiligstellen. Eerder besloten verschillende gemeenten al om hun inwoners te attenderen op die mogelijkheid. Nu zal ook de provincie haar communicatiekanalen gebruiken om inwoners op de hoogte te brengen. Wel waarschuwt gedeputeerde Tijs de Bree meteen dat de kans dat Overijsselaars daadwerkelijk een vergoeding krijgen klein is. Dat is het open en eerlijke verhaal dat we aan onze inwoners zullen vertellen.

Peter Hermans

Peter Hermans

Zeker Zijn in Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik

Meer over Peter Hermans