Overijssel gaat weer open: onze bijdrage bij de perspectiefnota

Door Annemieke Wissink op 30 juni 2021

Hieronder lees je de bijdrage van onze fractievoorzitter Annemieke Wissink bij de behandeling van de perspectiefnota, het document waarin de provincie vastlegt wat we het komende jaar gaan doen. De perspectiefnota zelf lees je hier.

Voorzitter, we naderen de summer of love.

Het moment dat weer alles kan waar we zo lang naar vooruitgekeken hebben, dat we weer bij elkaar mogen komen, met elkaar mogen zingen & dansen en elkaar mogen liefkozen.

De wereld gaat weer open en wij verheugen ons daar enorm op, daarom hebben we besloten om op dit moment vooral vooruit te kijken. Natuurlijk is de PvdA trots zijn op wat we als provincie hebben gedaan aan coronasteun voor Overijsselse werkgevers, maatschappelijke initiatieven en culturele instellingen, en we willen de grote uitdagingen, zoals de stikstofcrisis en energietransitie niet negeren, maar het gevoel van optimisme overheerst bij ons op dit moment.

De toekomst ziet er hoopvol en levenslustig uit en we willen graag dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten. Daarvoor is het belangrijk dat Overijssel een provincie is waarin iedereen meetelt, kansen krijgt en mee mag doen. We zijn enorm blij dat de provincie fors wil blijven inzetten op het stimuleren van basisvaardigheden en de bestrijding van laaggeletterdheid. Kunnen lezen en schrijven is essentieel om volwaardig in de maatschappij mee te kunnen doen om geïnformeerd te blijven en je kinderen te kunnen helpen met hun huiswerk. De PvdA wil ook vol doorgaan met de succesvolle programma’s voor omscholing en stageplaatsen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Overijssel goede kansen hebben op de arbeidsmarkt, minder afhankelijk zijn van hun werkgever en meer plezier houden in hun werk. En we zijn trots op het feit dat Overijssel een provincie is die duidelijk uitdraagt dat iedereen hier openlijk zichzelf mag zijn, ongeacht je afkomst, seksuele geaardheid of identiteit. Het hijsen van de regenboogvlag afgelopen zondag was hiervan een mooi en krachtig symbool, veel dank daarvoor.

Iets waar we ons zorgen over maken is het woningtekort en de betaalbaarheid van woningen, met name voor starters en ouderen. We hopen dat de woonagenda’s en de investeringen die we doen in de woningbouw, waaronder de woonimpuls hierin verandering gaat brengen. We zien dat er in Overijssel momenteel veel gebouwd wordt en daar zijn we heel blij mee. We roepen de provincie, het rijk en de gemeentes op om hierbij scherp te blijven letten op de betaalbaarheid van de nieuwe woningen, het tegengaan van grondspeculatie en pandjesbazen en te zorgen voor de afschaffing van de verhuurdersheffing voor woningbouwcoöperaties om er zo voor te zorgen dat iedereen in Overijssel zich een fijn thuis kan veroorloven.

We gaan een periode tegemoet waarin niet ziekte, maar juist gezondheid centraal staat. De PvdA is enorm benieuwd naar het sport- en beweegakkoord dat en aankomt, we verwachten hierin een flinke inzet op breedtesport, toegankelijkheid van sport en bewegen en zwemvaardigheid als belangrijke basis voor alle kinderen. Daarnaast benadrukken we nogmaals dat groen, natuur en landschap niet alleen enorm belangrijk is voor het ecosysteem, maar ook heel veel waarde heeft voor het welzijn en de gezondheid van mensen. “We hechten een grote waarde aan onze natuur.” staat in ons coalitieakkoord, we wensen Gedeputeerde Staten veel succes met de uitvoering van deze belofte.

Voorzitter, we willen afsluiten met de culturele sector, omdat we hier als PvdA enorm trots op zijn. Het was een enorm moeilijke tijd, maar wat zijn er veel mooie en creatieve manieren gevonden om  het publiek te bereiken zoals, interactieve theaterfilms, bomenpoëzie en karaoke met klassieke muziek en dan heb ik het nog niet over de talloze webinars en livestreams. Gelukkig lijkt nu het einde van de enorme beperkingen in zicht en kunnen we er weer ‘echt’ bij zijn met z’n allen. We verheugen ons enorm op alle uitvoeringen, tentoonstellingen, festivals en vooral de beleving, inspiratie en passie die cultuurmakers ons allemaal te bieden hebben. Mede dankzij jullie wordt Overijssel de komende tijd mooier, creatiever en heel veel leuker.

Dank jullie wel.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink