Door Annemieke Wissink op 13 november 2015

Overijssel gaat bijen redden

De provincie Overijssel stelt een actieplan op om de dramatische teruggang van het aantal bijen tegen te gaan. Dat is het resultaat van een initiatief van PvdA en CDA in provinciale staten.

Het gaat ontzettend slecht met de bijen in Nederland. 18 procent van alle Nederlandse bijen heeft de afgelopen winter niet overleefd, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De laatste tien jaren gaat wereldwijd het aantal bijen achteruit. Gebruik van insecticiden, de achteruitgang van de aantallen bloeiende planten en schaalvergroting en intensivering in de landbouw worden genoemd als oorzaken van de sterfte onder wilde bijen en hommels.

Om die trend een halt toe te roepen roept de provincie nu een brede groep deskundigen en belanghebbenden op het gebied van honingbijen en wilde bijen bijeen. Die groep moet uiterlijk 1 april met een breed gedragen actieplan komen om het tij te keren en het leefgebied van bijen in Overijssel te verbeteren.

“Snelle actie is noodzakelijk,” stelt initiatiefnemer Annemieke Wissink van de PvdA. “Ik ben blij dat de provincie dit oppakt. Er zijn in Overijssel al genoeg diersoorten uitgestorven. Het is in het belang van zowel de landbouw als de natuur dat de bij niet uit het landschap verdwijnt.”

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

In Hof van Twente woont Annemieke Wissink samen met haar gezin. Het landelijke gebied en de schoonheid en het belang daarvan gaat haar zeer aan het hart. Ze was betrokken bij beleidsadvisering op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en milieu. Over die onderwerpen praatte ze tot maart 2014 mee in de raad van Hof van Twente,

Meer over Annemieke Wissink