Door Anneke Beukers op 22 januari 2014

Overijssel blijft vrijwillig landschapsbeheer steunen

Vrijwillig onderhoud van landschap en natuur wordt ook in de toekomst door de provincie financieel ondersteund. Een door PvdA en D66 ingediende motie die GS daartoe oproept is vandaag met algemene stemmen door Provinciale Staten aangenomen.

Zo’n 5.000 vrijwilligers onderhouden op dit moment via de Stichting Landschap Overijssel de natuur en landschappen in de provincie. Tijdens een werkbezoek op 15 januari hebben Statenleden van D66 en PvdA gezien dat het harde werk van die vrijwilligers aan bijvoorbeeld het herstel van houtwallen en boomgaarden, de bescherming van weidevogels en het onderwijs van scholieren van enorm belang is voor de kwaliteit van het Overijsselse landschap. Door bezuinigingen dreigde de ondersteuning van dit vrijwilligerswerk na 2014 weg te vallen.

Die zorg is door de motie weggenomen. De PvdA en D66 dragen vrijwilligerswerk, ‘noaberschap’ en het Overijsselse landschap een warm hart toe. We zijn dan ook blij dat de provincie het vrijwillige landschapsbeheer ook na 2014 structureel financieel zal blijven ondersteunen. Daarmee hebben de vrijwilligers de garantie dat zij in de toekomst hun werk kunnen blijven doen. Zo is het landschapsbeheer in Overijssel ook na 2014 in goede handen.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers