Door Anneke Beukers op 15 december 2015

Opnieuw oponthoud Olasfa

De sanering van het sterk vervuilde Olasfa-terrein in Olst loopt ondanks eerdere toezeggingen opnieuw vertraging op. Het gebied van de voormalige asfaltfabriek is ernstig vervuild en wordt al jarenlang gesaneerd, met veel overlast voor omwonenden als gevolg. Hen was beloofd dat de schoonmaak uiterlijk 31 december afgerond zou zijn.

Nu blijkt echter dat de aannemingscombinatie en de provincie al op 11 november wisten dat die datum waarschijnlijk niet gehaald zou worden. De bewoners zijn daarvan pas op 8 december op de hoogte gesteld. In de tussenliggende periode is wel met de buurt overlegd over onder meer een compensatieregeling, maar in die gesprekken is het aankomende oponthoud nooit ter tafel gekomen. Het is naar mening van de PvdA dan ook geen verrassing dat omwonenden op de informatieavond van 14 december aangaven zich geschoffeerd te voelen door een provincie die hen kennelijk niet serieus neemt.

De PvdA heeft ook vragen over de informatievoorziening aan Provinciale Staten. In de Monitor Overijssel die op 25 november en 9 december is behandeld stelde Gedeputeerde Staten optimistisch zijn over de voortgang van de werkzaamheden, en te verwachten dat dat de stoomsanering naar verwachting eind 2015 zou kunnen worden beëindigd. Op dat moment was echter al duidelijk dat de werkzaamheden nog maanden langer zouden gaan duren. Wij vragen ons af waarom op de Staten niet over het oponthoud zijn geïnformeerd terwijl de provincie omwonenden op dat moment al per brief op de hoogte had gesteld.

Om opheldering te krijgen over de stand van de sanering en om de gebrekkige informatievoorziening naar omwonenden en naar de Staten aan de kaak te stellen heeft de PvdA verzocht het hoofdpijndossier Olasfa te agenderen voor de commissievergadering van 6 januari. Daar willen wij ook antwoord van GS op de vraag in hoeverre zij de aannemerscombinatie voldoende toegerust acht om de klus naar behoren te klaren, aangezien dit niet de eerste keer is dat deadlines niet gehaald worden.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers