Door Tijs de Bree op 8 maart 2015

Openbaar vervoer: geen afbouw maar ombouw

Buschauffeurs in Overijssel gaan vanaf vandaag de barricaden op. Met pamfletten in de bus en zakken over bushalteborden wordt geprotesteerd tegen de veranderingen in het provinciale openbaar vervoer. Hoe zit dat?

Het openbaar vervoer in Overijssel staat al langer in de schijnwerpers. Door een tekort van € 8 miljoen per jaar op het busvervoer zijn veranderingen nodig. Hoe komt dat? Veel regionale buslijnen worden bijna alleen benut door reizende scholieren en studenten tijdens korte pieken in de ochtend en middag. In de weekenden, schoolvakanties en daluren rijden bussen bijna leeg. Daardoor is er een gebrek aan inkomsten. Maar dat is niet alles. Ook het rijk en de coalitie van CDA, VVD, CU en SGP in Overijssel hebben de bijdragen aan het OV met vele miljoenen gekort.

In Overijssel heeft deze rechts-christelijke coalitie voorgesteld het OV verder gefaseerd af te bouwen. Kaalslag dreigde! Dankzij de inzet van de PvdA Overijssel is dat uiteindelijk niet gebeurd. Op ons initiatief is het voorgenomen besluit op drie belangrijke punten veranderd:

1. Niet afbouwen van het OV-net maar ‘ombouwen’ naar een beter passend OV. Concreet is hiervoor €30 miljoen vrijgemaakt tot 2018.

2. Jaarlijks is extra geld beschikbaar om die ‘ombouw’ te kunnen uitvoeren. Daarmee houden we buslijnen overeind totdat de ombouw gereed is.

3. Als er daarna nog tekorten zijn en onverhoopt geschrapt moet worden in het OV dan moet dat in nauw overleg met de betrokkenen (gemeenten, scholen en grote bedrijven).

Wat wil de PvdA met ombouw? Het tekort van 8 miljoen per jaar moet slim worden gedicht door bestaande vormen van OV verder af te stemmen. Voor de hand ligt dat buslijnen die parallel lopen met een treinlijn minder frequent gaan rijden. Voor de hand ligt om gemeentelijk doelgroepenvervoer, provinciaal OV en kleinschalig regiotaxivervoer te bundelen in één grote concessie, waardoor ‘meer vervoer voor minder’ gerealiseerd wordt. Voor de hand ligt om het OV aantrekkelijker te maken door betere doorstroming. Denk daarbij aan aparte busbanen op de grens van grotere gemeenten en ‘voorrang’/prioriteit aan het OV bij verkeerslichten.

Het OV moet misschien anders georganiseerd worden, maar onze kernen mogen niet geïsoleerd raken. De PvdA vindt dat OV er hoe dan ook bij hoort om Overijsselse gemeenschappen bereikbaar te houden en werk en onderwijs te ontsluiten.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree