Door Tijs de Bree op 22 september 2014

“Open werkwijze zou wijzen passen”

De commissie van wijzen die onderzoekt wat mogelijk is met het terrein van de voormalige luchthaven Twente moet waar mogelijk in de openbaarheid werken. Dat vindt de PvdA Overijssel.

“De commissie moet zoveel mogelijk mensen van buiten betrekken bij haar werk,” zei fractievoorzitter Tijs de Bree op de bijeenkomst van de commissie in het gemeentehuis van Enschede.

“Wat je ziet is dat er toch weer een aantal mensen in een besloten setting bijeenkomt. Doe dat niet. Gooi de zaak open en maak het allemaal zo transparant mogelijk. Dit proces is gebaat bij draagvlak onder de Twentse bevolking. Daarom zou het verstandig zijn om nu al zoveel mogelijk mensen bij de besprekingen te betrekken. Daardoor gaan mensen en organisaties zich medeverantwoordelijk voelen en blijven ze niet maar aan de zijlijn staan.”

Het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties moeten volgens de PvdA nu meteen door de commissie worden benaderd. “En wat mij betreft zijn de bijeenkomsten ook gewoon voor de media toegankelijk,” vindt De Bree. “Het werk van de commissie gaat iedereen in Enschede en Twente aan, en daarbij past een constructieve open houding.”

De onafhankelijke commissie van wijzen is ingesteld door Provinciale Staten. Loek de Vries, Frans van Vught, Hilde Blank en Bernard Wientjes onderzoeken de mogelijkheden om het het voormalige luchthavengebied te ontwikkelen met als doel een economisch sterker en duurzamer Twente. Op 15 oktober brengt de commissie haar rapport uit. “Dus haast is geboden,” vindt De Bree.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree