Door Tijs de Bree op 1 december 2014

Op naar een sterk en sociaal Overijssel én Nederland!

Dit is de toespraak die lijsttrekker Tijs de Bree hield na het vaststellen van de kieslijst en het verkiezingsprogramma van de PvdA Overijssel door de gewestelijke vergadering op zaterdag 29 november.

 

Dank voor het vertrouwen dat de vergadering aan onze kandidaten en aan mij heeft gegeven.

Dank aan de commissie die dagenlang kandidaten heeft gesproken. Dank aan Jan en Karina die de kandidaatstellingscommissie, en dat waren geen lichtgewichten, op een voortreffelijke wijze hebben ondersteund.

Dank aan alle kandidaten! Zij steken immers hun nek uit voor de partij. Kandideren betekent namelijk dienstbaar zijn aan de partij. Daarbij is niets vanzelfsprekend en wordt alles zorgvuldig gewikt en gewogen. Daarbij gaat het even niet om de kandidaat, de persoon of het eigenbelang; het gaat om het formeren van een team dat samen onze idealen het beste kan verwezenlijken.

Natuurlijk raakt dat mensen en zijn er emoties. Ik geniet van de blijdschap die er is, maar ook de pijn voel ik in alle scherpte. Wanneer men daar ingetogen, sportief, op reageert vind ik dat een teken van grote klasse.

Ons uitgangspunt in 2011 was de oppositie. Onze opgave was terugvechten en terrein winnen. Tot en met de laatste dag van deze statenperiode blijven we daaraan werken, binnen en buiten het provinciehuis. Want we hebben resultaten geboekt. Na vier jaar oppositievoeren is een nieuw speelveld ontstaan. Doordat we onze kwaliteiten hebben bewezen, concrete successen hebben behaald en bovenal doordat we aantoonbaar een interessante partner zijn gebleken.

Veruit het meest in het oog springende resultaat is de gelegenheidscoalitie gevormd rondom PvdA, VVD en D66 die 100 miljoen euro bestemd voor asfalt heeft herverdeeld over onder andere openbaar vervoer en fietspaden. Door extra busbanen en betere voorzieningen maken we het OV beter, sneller en aantrekkelijker.

Dat in contrast met de mannenbroeders van de huidige coalitie. Die hadden ook wel oog voor fietsen, maar dan alleen als ontspanning, als hobby, of voor fietsen in het museum. Maar met 10 miljoen euro leggen wij fietspaden aan zodat de fiets en elektrische fiets een steeds betere optie is voor het woon-werkverkeer.

Alles overziend: deze oppositieperiode heeft ons sterker gemaakt, ons profiel aangescherpt, en duidelijk gemaakt waar de PvdA het verschil kan maken.

We staan voor realistische politiek. Na decennialang onderdeel te zijn geweest van het provinciebestuur hebben we toen we in de oppositie terecht kwamen geen moord en brand geschreeuwd, zoals sommige landelijke partijen dat doen zodra zij hun hielen hebben gelicht en het pluche verlieten.

Het is onzin dat beleid dan opeens alles ‘slecht’, ‘rampzalig’ of ‘funest’ is. Veel politieke keuzes hebben we dan ook gesteund. Denk aan een kwart miljard voor duurzame energie, duizenden sociale huurwoningen die zijn geïsoleerd, besparing van energie, lagere woonlasten, betaalbaar huren. Het ’Hart van Zuid’ in Hengelo waardoor banen blijven behouden, de bereikbaarheid wordt verbeterd en Hengelo op langere termijn aantrekkelijk blijft. De Zwolse spoorzone waar we de logistieke ‘knoop’ met trein, bussen, fietsen en voetgangers aanpakken. Of tot slot de ombouw van de tussen Enschede en Zwolle pendelende dieselboemel tot een volwaardige geëlektrificeerde treinverbinding. Stuk voor stuk investeringen die wij hebben gesteund. Sterker nog… Het zijn projecten uit de voorgaande periode, waarvan wij aan de bakermat hebben gestaan.

En we hebben ook nu goede plannen. Sinds 2011 is door de coalitie één miljard euro uitgegeven. Of eigenlijk, vastgelegd met een bestemming want er is weinig tot niets klaargespeeld. Het denken in ‘grote robuuste investeringen’ is doorgeschoten. Ook het MKB en ZZP’ers moet kunnen profiteren van provinciaal beleid. Daarom maken wij ons in ons verkiezingsprogramma hard voor kleine startkredieten en microfinanciering, voor het helpen van ZZP’ers bij het opzetten van een goed sociaal vangnet, voor een sociale economie waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een baan, goed loon en waardering!

We willen de balans terugbrengen in het landelijk gebied en werken aan landbouw met een menselijke maat. Met aandacht voor het sluiten van kringlopen in plaats van scheepsladingen soja te importeren uit Zuid-Amerika, waar regenwouden gekapt worden om onze vee-industrie te voeden. Nederland exporteert 12 miljoen levende varkens, 60.000 levende runderen, 120.000 kalfjes en ruim 220.000 schapen en geitjes. En wij blijven achter met de stront en een verzuurd milieu. Onze oplossing: duurzaam produceren door kringlopen te sluiten, met meer aandacht voor volksgezondheid.

De PvdA wil sociaal aanbesteden, zonder talloze ontsnappingsclausules waardoor bedrijven zich aan hun verplichtingen kunnen onttrekken. We maken werk van banen voor mensen die ze hard nodig hebben. We willen ‘samen bouwen aan erfgoed’ door het opstellen van een lijst met provinciale monumenten en het opzetten van restauratiefonds voor het opknappen van erfgoed en gebouwen die karakter geven aan Overijssel. We koppelen bedrijven in de bouw en restauratie aan jongeren en ouderen zonder werk. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: we creëren 2500 leer-werkplekken en het karakter van Overijssel blijft behouden.

Vandaag is de campagne gestart voor landelijke Provinciale Statenverkiezing. Tweederde van de kiezers stemt op basis van landelijk beleid, kijkt naar het kabinet en de resultaten die in Den Haag worden geboekt: eindelijk groeit de economie weer, vinden werkzoekenden weer een baan, worden huizen weer verkocht en gaan mensen er weer op vooruit.

Die kiezer wil niet dat ons land door politieke instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. Daarom gaan de provinciale Statenverkiezingen – net als vier jaar geleden – niet alleen over de provincie en de waterschappen, maar nadrukkelijk ook over het kabinet en de Eerste Kamer. Daarmee kiezen we in maart óók voor een sterk en sociaal Overijssel én Nederland.

Een derde van de kiezers kiest aan de hand van de provinciale thema’s; zij denken aan Salland, Twente en de kop van Overijssel. Aan Deventer op Stelten, aan de nieuwbouw van De Fundatie of de toekomst van de luchthaven Twente… Dat zijn de onderwerpen die hen aanspreken en bezighouden.

Onze campagne gaat daarom over duidelijke en aansprekende provinciale onderwerpen. Daarbij benutten we de toenemende waardering voor de stabiele opwaartse koers van het kabinet. We gaan de boer op met heldere plannen, realistisch en sociaal.

Kortom, de sociale en realistische koers zetten we door. Voor een Overijssel waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Waar iedereen nu en in de toekomst goede voorzieningen in de buurt heeft. Waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten. Zo maken we Overijssel sociaal en sterk!

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree