Door Anneke Beukers op 7 januari 2016

Olasfa: provincie belooft beterschap

De provincie Overijssel gaat strakker en nauwkeuriger regie voeren op het Olasfa-dossier. Dat heeft Gedeputeerde Erik Lievers gisteren toegezegd. Hij verzekert ook beter te zullen communiceren met omwonenden.

De sanering van het Olasfa-terrein had op 31 december afgerond moeten zijn. In plaats daarvan gaat het wellicht nog tot de zomervakantie duren totdat de zwaar vervuilde grond van de voormalige asfaltfabriek voldoende schoon is. Dat was al in november bij de provincie bekend, maar omwonenden werden pas in de tweede week van december geïnformeerd.

Op de informatiebijeenkomst van 14 december gaven boze omwonenden aan dat de communicatie vanuit de provincie al geruime tijd ernstig te wensen overliet. De PvdA constateert dat in het Olasfa-dossier sprake was van een kluwen van ambtenaren en projectfunctionarissen die niet altijd informatie deelden met omwonenden, waarbij rollen en taken door elkaar liepen en beloften keer op keer geschonden werden.

PvdA-Statenlid Anneke Beukers is kritisch over de rol van de provincie. “Omwonenden hebben ten allen tijde recht op snelle, duidelijke en eerlijke informatie. We kunnen het als overheid simpelweg niet maken om mensen een maand in het duister te laten omdat wij eerst intern willen overleggen over een oplossing. Dan neem je je burgers niet serieus. Het zijn geen kleuters!”

De provincie belooft het in de toekomst beter te zullen doen. Omwonenden zullen maandelijks worden geïnformeerd over de stand van zaken. Er komt een second opinion onderzoek over de nog te verrichten werkzaamheden, en in februari wordt een compensatieregeling voor omwonenden ter inzage gelegd. Ook worden de verantwoordelijkheden binnen het projectteam beter verdeeld. Daardoor komt het straks niet meer voor dat een ambtenaar tegelijkertijd verschillende zaken behartigt, hetgeen de duidelijkheid richting de betrokkenen hopelijk ten goede komt.

Beukers is tevreden over de toezeggingen van de gedeputeerde. “Hopelijk wordt hiermee een begin gemaakt met het herstellen van het vertrouwen van de omwonenden.” Het onderwerp Olasfa komt vanaf nu elke maand terug op de agenda van Provinciale Staten om het dossier zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen.

RTV Oost bericht ook over de provinciale toezeggingen.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers