10 september 2013

Noordoost Nederland dichter bij Schiphol

De Werkgroep Spoor van PvdA Raads- en Statenleden uit Noordoost Nederland heeft, net als de directie van Schiphol, genoeg van het uitblijven van echte actie om daadwerkelijk de bereikbaarheid van Schiphol goed te organiseren.

De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord als ambitie uitgesproken dat de trein ‘sneller en veiliger’ moet. Wij verwachten dan ook dat er kansen gepakt gaan worden. Noordoost Nederland heeft in overleg met staatssecretaris Mansveld zelf al een substantieel bedrag op tafel gelegd om het knelpunt Herfte (ten noorden van Zwolle) aan te pakken. Dat heeft grote betekenis voor de verbindingen in het noordoosten (Zwolle-Groningen-Leeuwarden) en voor de verbinding met het westen. Maar de investeringen bij Herfte renderen pas echt als rond Almere ook flinke stappen worden gezet. En hoewel er enige beweging lijkt te zitten in de noodzakelijke passeersporen bij Weesp blijft de brug aldaar met haar huidige 2 x 2 sporen een capaciteitsknelpunt.

Voor aanpak van het project OV SAAL(Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad)is een pakket maatregelen opgesteld dat volgend de Werkgroep Spoor integraal uitgevoerd moet worden. Bovendien kan met rijksmiddelen uit het budget ERTMS binnen de beschikbare middelen voor spoor een grote slag geslagen worden. Inmiddels is de Hanzelijn grotendeels uitgevoerd met Europees spoorseinsysteem ERTMS als beveiliging. De resterende knelpunten op deze verbinding tussen Noordoost Nederland en o.a. Schiphol moet daarom met prioriteit aangepakt worden.

Alleen als dat gebeurt is een substantiële reistijdwinst te behalen en wordt Nederland daadwerkelijk kleiner. Het geld is er, tijd voor actie voor het noorden voor Schiphol, en voor nieuwe banen bij de bouw.