Nieuwe energie!

Door Bert Otten op 28 mei 2021

We voelen de teleurstelling van 15 maart nog maar opstaan behoort tot ons DNA. Opstaan omdat de strijd voor een eerlijke toekomst doorgaat. Of het nu gaat om eerlijk en goed werk, voldoende en betaalbare woningen, kansengelijkheid in het onderwijs, goede en toegankelijke zorg, we zullen als partij er altijd staan! En dat liet onze nieuwe Tweede Kamerfractie direct al zien onder andere door een aantal indrukwekkende maidenspeeches. Joris Thijssen zette heel duidelijk de ankers neer voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Kati Piri onderscheidde zich weer voor een krachtige inzet voor een vrij en solidair Europa. En misschien wel de meeste indruk maakte Habtamu de Hoop, die veel lof oogstte met zijn hoopvolle maidenspeech over kansengelijkheid. Een fractie met nieuwe energie die in de komende jaren het verschil kan gaan maken.

Terwijl in de Kamer de maidenspeeches plaats vinden, is een eindje verderop op het Binnenhof Mariëtte Hamer hard bezig met de informatie voor een nieuw kabinet. Het voelt trots maar ook wel een beetje wrang dat nu na Martin van Rijn en Hermans Tjeenk Willink opnieuw een beroep gedaan wordt op een PvdA’er. Mariëtte staat voor een stevige klus nadat de verkenning door VVD en D66 in een puinhoop uitmondde. Gelukkig zijn we met haar aantreden weer bij de inhoud terug.

Ook voor ons als partij roept deze nieuwe fase indringende vragen op, zeker gezien onze ervaringen met Rutte 2.  We zijn geen mooiweer-partij maar zoals Jaap Burger, formateur van het kabinet Den Uyl, het ooit treffend zei: “je moet vooral willen regeren als er wat te regeren valt”. Er valt pas wat regeren als er concrete resultaten te realiseren zijn. Alleen maar meedoen aan een motorblok VVD-D66-CDA is onbespreekbaar. Met belangstelling wachten we de conclusies en aanbevelingen van Mariëtte af.

Cruciaal is dat we in de partij in de komende periode open en tijdige communiceren en dat de ledenbetrokkenheid goed georganiseerd wordt. In deze informatietijd heeft Nelleke Vedelaar aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Inmiddels is de strijd om het voorzitterschap ook begonnen. In oktober kunnen we onze stem uitbrengen voor een nieuwe voorzitter. We zijn Nelleke veel dank verschuldigd voor haar inzet de partij door een zeer moeilijke periode te loodsen.

Na de deceptie van 15 maart staan we voor nieuwe uitdagingen. Hoe geven we de linkse samenwerking vorm? en hoe zorgen we ervoor dat we ons volgend jaar bij de raadsverkiezingen weer herstellen? Gelukkig zie ik naast de energie vanuit de nieuwe fractie ook nieuwe energie bij al die partijgenoten die zich voor de PvdA kandidaat willen voor de komende raadsverkiezingen. Dit jaar heeft zich een recordaantal van 700 mensen aangemeld voor de Schaperleergang. De Schaperleergang, genoemd naar Jan Schaper, de voormalig schildersgezel die o.a. met Troelstra de SDAP oprichtte, is een leergang voor partijgenoten die belangstelling hebben voor het raadswerk. Werk waar je echt het verschil kunt maken voor de inwoners in je gemeente. Ook in Overijssel hadden we een recordaantal deelnemers van 58 enthousiaste partijgenoten aan de perfect georganiseerde Schaperleergang. Een boost voor ons gewest!

De komende raadsverkiezingen zijn van groot belang. Het geeft een impuls voor een nieuwe focus zowel inhoudelijk als organisatorisch. In verschillende Overijsselse gemeenten zullen we als partij samenwerken met andere progressieve partijen om het een progressieve inbreng in de raad te waarborgen. Per gemeente gaat het hier om maatwerk. Als gewestelijk bestuur ondersteunen we de samenwerking waar mogelijk en zijn we met de afdelingen aan de slag om de best mogelijk campagne te voeren.

Inmiddels is de kandidaatstelling voor de raad geopend. Heb je interesse voor het raadswerk neem contact op met je afdeling voor een oriënterend gesprek. We zijn als gewestelijk bestuur al bezig met een vervolg op de Schaperleergang. Hogelijk met weer een recordaantal aanmeldingen en bijeenkomsten waar we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten vol met nieuwe energie voor een eerlijke toekomst!

Bert Otten

Bert Otten

Bert Otten (1963) woont in Hengelo en is geboren in Zwollerkerspel. Hij werkt als senior-adviseur bij Radar Advies te Amsterdam en is als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting waar hij zich vooral bezighoudt met arbeidsvraagstukken. In zijn vrije tijd speelt Bert gitaar, leest hij graag, voetbalt hij af en toe en kun je

Meer over Bert Otten