Door op 22 januari 2014

Motie over Vitens en Israël is verwerpelijk

Provinciale staten van Overijssel willen via een extra aandeelhoudersvergadering drinkwaterbedrijf Vitens dwingen de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot te hervatten. Dat is de strekking van een PVV-motie die door een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP is aangenomen tijdens de vergadering van Provinciale Staten eerder vandaag. De PvdA distantieert zich nadrukkelijk van de inhoud van deze motie, en heeft dan ook tegengestemd.

Vitens beëindigde in december 2013 haar nog verse samenwerking met Mekorot. Het Israëlische bedrijf werkt samen met de Palestijnen en Jordanië, maar levert ook water aan Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een helder ontmoedigingsbeleid voor investeringen en activiteiten in deze illegale nederzettingen. Voor Vitens voldoende aanleiding om de samenwerking met Mekorot stop te zetten. Overigens heeft Vitens ook de samenwerking met de Palestijnse Water Autoriteit op een laag pitje gezet, en aangegeven een genuanceerd beleid te gaan voeren.

In de ogen van de PvdA draagt de pro-Israël lobby van vooral SGP, PVV en CU niet bij aan oplossingen in de complexe politiek in de Israëlische en Palestijnse gebieden. “De motie roept Vitens op tot insubordinatie en het doorkruisen van de Nederlandse beleidslijn”, aldus woordvoerder Peter Hermans. “Daarnaast moeten Provinciale Staten zich onthouden van buitenlandpolitiek. Overijssel is groot genoeg. Met opportunistische en ongenuanceerde stellingnames als in deze motie verstoort Provinciale Staten juist een delicaat politiek proces.”

De PvdA in Overijssel steunt het heldere kabinetsstandpunt dat Vitens prima kan samenwerken met Mekorot binnen de zogenaamde green line, en daarbuiten zolang de illegale nederzettingen daarvan niet profiteren.