Door Annemieke Wissink op 7 juli 2017

Mest en antibiotica bedreigen Overijssels drinkwater

Schoonmaken van grondwater wordt door verontreiniging steeds duurder en ingewikkelder. Het Nederlandse grondwater is vervuild met antibiotica en mest uit de landbouw. De Nederlandse waterbedrijven slaan alarm: tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen.

In Nederland wordt op ruim tweehonderd punten grondwater gewonnen voor drinkwater. 21 waterwinpunten zijn de afgelopen jaren gesloten omdat het water zo vervuild was dat zuiveren te kostbaar werd. Twee van die punten liggen in Overijssel. Op 89 andere punten zijn tussen 2000 en 2015 hogere doses meststoffen gemeten dan wettelijk is toegestaan. De Nederlandse waterbedrijven pleiten voor maatregelen. Een onderzoek van TNO wijst uit dat ook antibiotica tot 25 meter diepte in het grondwater voorkomt.

PvdA-Statenlid Annemieke Wissink noemt de vervuiling “op z’n zachtst gezegd zorgwekkend”. “Schoon water is in Nederland een gegeven. Je kunt er blind vanuit gaan dat het water uit de kraan veilig is om mee te douchen, om te drinken, om het kinderbadje in de tuin mee vol te laten lopen. En ons kraanwater moet niet alleen schoon zijn, het moet ook voor iedereen betaalbaar en beschikbaar blijven. Meer vuil betekent minder en duurder water.”

Gedeputeerde Bert Boerman gaat namens de provincie over water. Hij deelt de zorgen van de PvdA . Hij benoemt vervuiling met antibiotica en meststoffen als één van de “knellende punten” bij de duurzame bescherming van het Overijsselse grondwater.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink