Door Anneke Beukers op 5 juni 2014

Meer vrouwen in bestuursfuncties!

Vrouwenplatform Carree Overijssel voert campagne om vrouwen in Overijssel te stimuleren zich kandidaat te stellen voor de waterschaps- en Statenverkiezingen die op 18 maart 2015 plaatsvinden. De kwaliteit van goed bestuur gaat ons allen ter harte. Daarnaast is Nederland heel divers van samenstelling en deze bestuurslagen dienen een afspiegeling van de samenleving te zijn: mannen én vrouwen met verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden.

Waterschapsverkiezingen

Op 12 juni is een informatieavond georganiseerd speciaal voor vrouwen die belangstelling hebben voor een bestuurlijke functie in het waterschap. Algemeen bestuursleden Marion Wichard en Femmy le Clercq van het waterschap Groot Salland zullen spreken over de praktijk van het besturen van het waterschap gevolgd door vragen en interactie met de aanwezige vrouwen.

 Datum en locatie: 12 juni, 19:30, Dr. van Thienenweg 1 in Zwolle

Statenverkiezingen

Op 19 juni is in het een informatieavond speciaal voor vrouwen die belangstelling hebben voor een bestuurlijke functie in de staten van Overijssel. Statenleden Anneke Beukers en Margreet Overmeer zullen spreken over de praktijk van het besturen van de provincie Overijssel gevolgd door vragen en interactie met de aanwezige vrouwen.

Datum en locatie: 19 juni, 19.30 uur, AC Hotel Holten, Langstraat 22, A1 Afslag Struik 26/27 in Holten.

Trainingsdag

Als vervolg op de informatieavonden wordt op 27 juni een trainingsdag aangeboden aan kandidaat-bestuurders. Doel van de training is om een weloverwogen keuze te kunnen maken over of zij zich al dan niet kandidaat zullen stellen voor het bestuur van een waterschap of Provinciale Staten. Op de informatieavonden op 12 en 19 juni wordt informatie gegeven over de inhoud van de trainingsdag.

Aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten kan per e-mail naar info@vrouwenplatformcarree.nl of via telefoonnummer 06 – 139 220 15.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers