Door Tijs de Bree op 13 oktober 2014

Meer mensen aan het werk door aanleg Overijssels breedband

De aanleg van breedband in het Overijsselse buitengebied wordt aangegrepen om werkgelegenheid te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat hebben CDA en PvdA met een amendement voor elkaar gekregen.

In Overijssel zijn op dit moment nog ongeveer 38.000 woningen en 2.000 bedrijven verstoken van snelle internettoegang. Om dat euvel te verhelpen is een provinciaal breedbandfonds opgericht om de digitale bereikbaarheid te verbeteren in buitengebieden waar nu nog geen kabel ligt. Daarvoor trekt de provincie maximaal € 56 miljoen uit.

Per amendement hebben CDA en PvdA vastgelegd dat vijf procent van dat geld moet worden besteed aan werk voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat betekent dat € 2,8 miljoen wordt besteed aan werk voor langdurig werklozen, Wajongers, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, voortijdige schoolverlaters en andere groepen die moeilijk aan een baan komen.

“We maken ons in Overijssel al tijden zorgen over de hoge werkloosheid in,” zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. “De PvdA wil dat de provincie ook vanuit haar taak als sociaal opdrachtgever de werkgelegenheid bevordert. Dit voorstel sluit daar naadloos op aan. Daarom ben ik erg blij met dit initiatief waarbij we samen met het CDA hebben kunnen optrekken.”

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree