Door Anneke Beukers op 9 juni 2016

Meer geld voor cultuur in Overijssel

De Overijsselse ambities op het gebied van kunst en cultuur verdienen meer aandacht en geld. Dat vinden de Provinciale Staten van Overijssel, die op 8 juni een PvdA amendement op de cultuurnota aannam. De provincie maakt daarom in de perspectiefnota € 4 miljoen extra vrij voor cultuur.

De verdeling van het extra geld komt in juli aan de orde bij de behandeling van de perspectiefnota, het document waarin de provincie de beleidskeuzes voor het komende jaar uiteen zet. PvdA-Statenlid Anneke Beukers pleit nu al voor structureel meer geld voor streektaal, talentontwikkeling en cultuureducatie. Ook blijvende aandacht voor laaggeletterdheid is één van haar speerpunten.

Beukers noemt het extra geld “een trendbreuk” met het oude Overijsselse cultuurbeleid. Oppositie en coalitie stemden in grote meerderheid voor een beter cultuurklimaat. Dat biedt perspectief voor veel culturele instellingen in de provincie. “Een gezonde lokale cultuur gaat hand in hand met welzijn en welbevinden van de Overijsselaar,” vindt Beukers.

Opdrachtgeverschap

De PvdA bepleit ook het vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie. Ook moet de provincie zich nog bewuster zijn van haar rol als opdrachtgever voor kunstenaars. “Denk daarbij aan de inrichting van onze dagelijkse leefomgeving,” zegt Beukers. “Koppel een creatieve vormgeving van nieuwe provinciale wegen bijvoorbeeld aan de geweldige Overijsselse maakindustrie. Zo werken we samen aan de vormgeving van onze nieuwe Overijsselse identiteit.”

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers