Maak kennis met de Overijsselse Kamerkandidaten van de PvdA: Attiya Gamri en Yara Hümmels

Door Marjolein Wessels op 29 januari 2021

Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. We zijn trots op onze mooie kandidatenlijst, en natuurlijk nog een beetje extra op onze Overijsselse kandidaten: Attiya Gamri en Yara Hümmels. We stellen ze graag aan je voor!

Attiya Gamri (1972) kwam op jonge leeftijd naar Nederland. Haar familie ontvluchtte het Midden-Oosten vanwege de onveilige situatie en vestigde zich in Oldenzaal. Ze heeft de afgelopen 20 jaar in de zorg gewerkt.

Attiya werkt nu bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Daarnaast is ze altijd politiek actief geweest, zowel lokaal als provinciaal. Ze heeft zich binnen de PvdA ingezet voor de positie van de vrouwen. Het raakt bij Attiya een gevoelige snaar dat onze samenleving met wantrouwen omgaat met mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Ze zet zich graag in voor mensen die een tweede kans nodig hebben om deel te kunnen nemen in de samenleving op het gebied van opleidingen en werkgelegenheid. Attiya draagt een warm hart toe aan de dak- en thuislozen, tienermoeders, vluchtelingen, kwetsbare vrouwen en statushouders.

Haar motto is dat iedereen een tweede kans verdient. De samenleving mag niemand afschrijven of opgeven maar er zal op maat naar mogelijkheden gekeken moeten worden. Internationaal heeft Attiya zich ingezet voor de positie van de nationale minderheden in Irak en heeft veldwerkmissies geïnitieerd en begeleid in het Midden-Oosten. Attiya is een echte Overijsselse. Ze woont nu in Noord Holland  maar als zij in de Kamer komt wil ze graag weer in Overijssel wonen.

Wanneer en waarom werd je lid van de PvdA?

1997, in de tijd van Marijke van Hees. Zij heeft mij in Overijssel erg geïnspireerd.

Wat motiveerde je om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen?

Voor iedereen zijn kansen essentieel, daarom wil ik mijn stem laten horen in Den Haag en bijdragen aan het gunnen van kansen aan de zwakkeren in de samenleving. Ik wil ervoor zorgen dat Nederland een land blijft waar je succesvol kunt zijn, ongeacht je afkomst. Ik wil een gezonde, groene en leefbare samenleving doorgeven aan de volgende generaties.

Van 2003 tot 2011 was je voor de PvdA lid van Provinciale Staten in Overijssel. Waar hield je je mee bezig en waar ben je het meest trots op?

Ik heb mij bezig gehouden met de sociale thema’s en Ruimte en Groen. De ruimte in Overijssel is prachtig en die wilden wij ook prachtig houden. De discussie over de megastallen en de luchthaven Twente waren hele heftige debatten. Daarnaast ging het destijds over de verkoop van Essent. Ik heb enorm van deze debatten genoten en geleerd. Ik ben trots dat ik tegen de onbegrensde groei van de megastallen heb gestemd en natuurlijk op mijn eigen initiatieven zoals moties voor extra geld voor de opvang van dak en thuislozen, wonen boven winkels en een motie tegen leeftijdsdiscriminatie.

Is de politiek veranderd sinds die tijd?

De rol van sociale media is veel grote geworden in de politiek. Dit maakt dat mensen heel voorzichtig zijn geworden, of juist extreem uitbundig. Politiek is meer van uitersten geworden dan in het verleden.

Als je gekozen wordt, waar wil je je dan het liefst de komende vier jaar mee bezig houden?

Ik wil mij bezig houden de zorg  en arbeid. Werkgelegenheid en behoud van werk is essentieel. Twee thema’ss waar ik de afgelopen 20 jaar heel druk mee bezig ben geweest en ontzettend veel van weet.

Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die vrije tijd dan?

Het liefst wandelen in de natuur met mijn kinderen.

Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt?

Veldwerkmissies in Bagdad, terwijl je het geweld om heen ziet en hoort.

Waar kunnen mensen je vinden (op sociale media)?

Via sociale media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn), of stuur gewoon een mailtje naar a.gamri@online.nl!


 

Yara Hümmels is 35 jaar, geboren en opgegroeid in Enschede en feminist. Ze heeft 6 jaar in Den Haag gewoond en is sinds 2011 weer terug in Enschede waar ze samenwoont met haar vriend en 2 katten. Sinds 2018 is Yara fractievoorzitter in Enschede. Daarnaast werkt ze als beleidsmedewerker bij Humanitas Onder Dak: een maatschappelijke opvang organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van dak- en thuisloze jongeren en volwassenen in Twente. Een paar keer per week is ze te vinden bij de CrossFit in Enschede.

Waarom werd je lid van de PvdA?

Ik was de PvdA al langere tijd aan het volgen en kom uit een rood nest. Toen Job Cohen zich meldde als lijsttrekker voelde ik me geroepen om me ook aan te melden als lid. Het was op een moment dat het ontzettend onrustig was in Nederland en de grootste schreeuwers de meeste aandacht kregen. Voor mij voelde dit als hét moment om te beslissen: “Hup, aan de slag met je idealen”.

Sinds 2017 ben je namens de PvdA raadslid in Enschede. Wat is de grootste uitdaging en waar ben je het meest trots op?

Doordat de raad in Enschede behoorlijk versnipperd is, vind ik het soms een flinke uitdaging om goed met elkaar samen te werken. Deze raad zoekt erg graag de verschillen tussen elkaar op, terwijl ik toch vooral op zoek ben naar de overeenkomsten, zodat je werkt aan oplossingen en perspectief voor inwoners.

Ik ben het meest trots op onze nota ‘Rondkomen met je inkomen’. Dit is het vernieuwde armoedebeleid, dat tot stand is gekomen door inspraak van bijna 6.000 mensen in Enschede. Het erkent de problemen waar mensen in Enschede mee zitten en wat armoede en schulden doen met je toekomstperspectief. Met deze nota gaan we ook aan de slag om jongeren schuldenvrij te maken.

Wat is voor jou hét speerpunt bij de komende verkiezingen?

Het bieden van bestaanszekerheid en perspectief, in de breedste zin van het woord. In mijn werk in de opvang zie ik dagelijks dat mensen na grote tegenslagen langzaam weer vaste grond onder de voeten krijgen. Dit kan alleen maar als je zeker bent van je bestaan en als je perspectief hebt op een beter leven. Het begint er dus mee dat écht iedereen een eigen (t)huis heeft, dat je werk hebt waar je ook van rond kan komen, dat je écht alle kinderen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen, dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving op haar/zijn manier, dat de overheid er écht voor je is als je het zelf even niet redt en dat vrouwen en mannen eindelijk echt gelijk behandeld en beloond worden.

Wat motiveerde je om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen?

Er kwamen veel dingen samen deze zomer.  Het besef hoe heftig de corona crisis is voor de mensen die het al ontzettend moeilijk hebben en dat je daar op lokaal niveau maar mondjesmaat verschil in kan maken. Daarnaast is er de koers die we als partij een paar jaar geleden in zijn geslagen met o.a. bestaanszekerheid als belangrijk onderwerp. Natuurlijk speelde ook mee dat ik de vraag kreeg of ik me kandidaat wilde stellen.

Verder wil ik dat vrouwen zich vertegenwoordigd voelen in de politiek en dat er meer aandacht komt voor vrouwenrechten, diversiteit, (gender)gelijkheid en de effecten van beleid op het leven van vrouwen. Ik ondervind aan den lijve dat de politiek nog steeds een (oud en wit) mannenbolwerk is, waarbij ik geregeld als enige vrouw aanwezig ben. Dat vind ik een enorm gemis, want veel talent wordt daardoor niet gezien en gehoord. Als je dat ziet, moet je zelf ook aan de bak met je feminisme!

Heb je zin in de campagne, en hoe gaan we onze mensen bereiken?

Natuurlijk heb ik er zin in! Het is echt een supergave lijst, met mooie, jonge mensen met uiteenlopende achtergronden en idealen. Het is een zoektocht hoe we zo goed mogelijk onze mensen én de zwevende kiezers gaan bereiken. In Enschede proberen we inwoners per onderwerp en wijk (digitaal) op te zoeken en in gesprek te komen met elkaar door digitale buurtgesprekken te houden. Helaas zal deze campagne grotendeels digitaal en via sociale media plaats vinden. Desondanks hoop ik op persoonlijke gesprekken, want die voelen het meest waardevol.

Wie is jouw favoriete sociaaldemocraat aller tijden en waarom?

Dat is een moeilijke, wat dat zijn er meer! Terugkijkend was Corry Tendeloo echt een prachtig voorbeeld van het opkomen voor vrouwenrechten, in een tijd waarin dat absoluut nog niet gewaardeerd werd. Op dit moment vind ik dat Lilianne het ontzettend goed doet, met haar acties rondom vrouwenrechten en gelijke beloning. Jacinda Ardern van Nieuw Zeeland is ook echt een inspiratiebron voor mij. Zij combineert het leiderschap van een land met empathie, vriendelijkheid maar ook met daadkracht en positieve energie.

Ik ben opgegroeid in een gezin met ouders die het verschil wilden maken in het leven van kinderen in Enschede, door ons huis open te stellen voor pleegkinderen en kinderen uit de buurt. Samen met mijn broer had ik een veilige en warme plek om op te groeien en kon dit heel mooi delen. Wij leerden hierdoor ook dat zoiets niet vanzelfsprekend is en dat je zelf het verschil kan maken in het leven van anderen. Door ons als kinderen dat voorbeeld te geven, zijn mijn ouders stiekem ook wel mijn favoriete sociaaldemocraten J.

Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?

Strijken vind ik een behoorlijke verspilling van mijn tijd, haha, dus dat doe ik eigenlijk nooit!

Waar kunnen mensen je vinden (op sociale media)?

Ik ben te vinden op Facebook, Twitter en Instagram, op LinkedIn en uiteraard op de website van de PvdA Enschede.

Marjolein Wessels

Marjolein Wessels

Ik ben Marjolein Wessels (1980), woon in Almelo met mijn man en twee kinderen en werk als communicatieadviseur. Ik ben actief voor de PvdA omdat ik graag iets bijdraag aan de samenleving en me in wil zetten voor een Overijssel waar iedereen meetelt, waar we de welvaart eerlijk verdelen en er kansen zijn voor iedereen.

Meer over Marjolein Wessels