Door Zafer Aydogdu op 8 september 2017

Laaggeletterdheid in Overijssel

Stichting Lezen en Schrijven organiseert van 4 tot en met 10 september de Week van de Alfabetisering. 2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. “Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen,” schrijft de stichting.

Lezen is een noodzakelijke vaardigheid om mee te kunnen doen aan de samenleving. Duizenden mensen staan aan de kant omdat ze zonder werk zitten, zich niet kunnen ontplooien en niet de kansen kunnen grijpen om hun sociale positie te verbeteren. PvdA-Statenlid Zafer Aydogdu maakt zich ook zorgen over het effect op kinderen. “Een Chinees spreekwoord zegt ‘een kind dat opgroeit zonder een boek is als een boom zonder water,” zegt hij.

“Kinderen van laaggeletterde ouders beginnen met een achterstand die het moeilijk voor ze maakt om mee te komen met de rest van de samenleving. Gevolg is dat de laaggeletterdheid zich generatie na generatie opnieuw reproduceert. Als PvdA willen we dat de provincie samen met gemeenten en andere partners snel extra stappen zet om laaggeletterdheid te bestrijden.”

De strijd tegen laaggeletterdheid is een collectieve verantwoordelijkheid en vereist een brede draagkracht in de samenleving. Binnen Overijsselse steden worden door vrijwilligers en professionele organisaties initiatieven ontwikkeld om laaggeletterdheid te bestrijden. Maar die initiatieven zijn vaak versplinterd, er zit geen samenhang in. Daar is bij uitstek een rol voor de provincie weggelegd, vindt de PvdA.

Zafer Aydogdu

Zafer Aydogdu

Ik wil voor Overijssel werken aan een tolerante samenleving waarin voor iedereen plaats is. En waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft. Een provincie waarin autochtonen en allochtonen op een vreedzame, plezierige en gelijkwaardige manier  met elkaar omgaan. De afgelopen periode was ik als portefeuillehouder verantwoordelijk voor cultuur, integratie, en sociaal flankerend beleid.

Meer over Zafer Aydogdu