Door Hans Nooter op 25 januari 2016

Kruispunt Raalte: niet alleen asfalt

De PvdA is voor reconstructie van het kruispunt Bos in Raalte. Op 20 januari hebben Provinciale Staten een belangrijke stap gezet op weg naar de reconstructie van dat kruispunt. Kruispunt Bos is een belangrijke knoop in de verbinding tussen Zwolle/Kampen en Twente en op de route Hoogeveen – Ommen – Deventer. Tegelijkertijd is het kruispunt al jaren een knelpunt en een van de meest onveilige punten op de N35. Fietsers en voetgangers moeten hier de drukke N35 en N348 over, en auto’s steken er de spoorlijn Zwolle – Twente over. Er staan files en er gebeuren ongelukken.

De Staten hebben nu ingestemd met het uitwerken van een voorstel om een half klaverblad aan te leggen, met een ongelijkvloerse spoorkruising en een fietstunnel. Kosten: 50 miljoen euro, waarvan de provincie bijna 35 miljoen voor haar rekening neemt.

De PvdA is blij met de aanpak van het kruispunt. Wel hebben we een aantal kanttekeningen bij de plannen. Zo is het belangrijk dat de aanpak toekomstvast is: de provincie moet niet alleen meer asfalt draaien, maar ook meer ruimte scheppen voor (elektrische) fietsen en overstapmogelijkheden naar trein en bus. Ook de al bestaande carpoollocatie moet ondersteund blijven. Volgens ons kan de knooppuntfunctie van ‘Bos’ nog verder worden verbeterd door het inzetten van slimme oplossingen voor informatie en routebegeleiding.

De provincie heeft eerder samen met gemeenten, regionale partners en het rijk de zogenaamde ‘marsroute N35’ vastgesteld. Dat houdt in dat we bij de aanpak van de kruis- en knelpunten op die weg samen slimme en weloverwogen keuzes willen maken. Er is niet genoeg geld om elk obstakel in de weg te overbruggen, omtrekken of ondertunnelen. De aanpak van kruispunt Bos moet kosteneffectief zijn. Het voorgestelde plan is een veelbelovende oplossing voor de verkeerschaos bij Raalte, maar het prijskaartje maakt het des te belangrijker dat we verzekerd zijn van een toekomstvaste investering.

Wat we ook niet moeten vergeten is dat de N35 een rijksweg is. De PvdA is kritisch over het investeren van provinciaal geld in wegen waarvan het onderhoud eigenlijk de verantwoordelijkheid is van Rijkswaterstaat. Daarom hebben we gevraagd om een heldere uiteenzetting van waar het provinciale geld voor wordt ingezet. Aanpak van het kruispunt is noodzakelijk, en het is belangrijk dat ook het rijk daarbij haar verantwoordelijkheid neemt. Daarom zal de PvdA zich – samen met andere politieke partijen – in Den Haag hard maken voor extra rijksinvesteringen in de N35. Dat betekent intensief samen optrekken, te beginnen in de provincie!

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter