Door Tijs de Bree op 21 november 2013

Kraanwater, Vitens en PEC Zwolle

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 13 november diende Statenlid Robert Jansen van GroenLinks de motie ‘betaald voetbal en Vitens’ in. Drinkwaterbedrijf Vitens is een samenwerkingsverband aangegaan met voetbalclub PEC Zwolle. Als onderdeel van een bewustwordingscampagne speelt de club onder andere met de leuze ‘kraanwater graag’ op haar shirts. GroenLinks vindt dat Vitens als publiek- en overheidsbedrijf niet een commerciële voetbalclub zou moeten sponsoren en riep Gedeputeerde Staten daarom op om de sponsoring te beëindigen.

Mede doordat de PvdA tegenstemde werd die oproep met 18 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen. Als onze negen Statenleden voor hadden gestemd zou de motie het hebben gehaald. We kregen daarop een aantal reacties van burgers die het onbegrijpelijk vonden dat de PvdA Overijssel zich tegen het voorstel van GroenLinks had gekeerd. We leggen u graag uit waarom wij tegenstemden.

Vitens heeft haar publiekscampagne ‘kraanwater graag’ opgestart om kraanwater onder de aandacht te brengen. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich nog schamen om in de horeca om kraanwater te vragen, en doel van deze campagne is dan ook dat mensen het gewoner gaan vinden om in bijvoorbeeld cafés of restaurants kraanwater te bestellen.

Om zo’n publiekscampagne succesvol te laten zijn moet allereerst een breed publiek bereikt worden. Daartoe kunnen allerlei middelen worden ingezet, en die kosten vrijwel altijd geld. In dit geval is door Vitens gekozen voor samenwerking met PEC Zwolle. Er worden tappunten geplaatst in en om het stadion, de club vraagt samen met het kraanwaterbedrijf aandacht voor de campagne bij de regionale voetbalclubs waarmee PEC banden heeft, en inderdaad staat de slogan van de campagne op de shirts van de club. Met de gehele publiekscampagne is een bedrag van ongeveer €150.000 gemoeid.

Bij de afweging om voor of tegen de motie te stemmen heeft de PvdA Overijssel zichzelf twee belangrijke vragen gesteld. Allereerst: handelt Vitens hier binnen de maatschappelijke opdracht die zij als semi-overheidsbedrijf moet uitvoeren? En ten tweede: doet zij dat op een kosteneffectieve manier? Wij vinden dat het antwoord op beide vragen ‘ja’ is. De keuze om met de voetbalclub samen te werken past naar onze mening binnen de vrijheid die Vitens heeft om haar taken uit te voeren. Wij zijn daarmee niet tegen de ingezette campagne, en dus ook niet tegen het vermelden van de tekst ‘kraanwater graag’ op de shirts van PEC Zwolle.

Hopelijk geeft deze redenering inzicht in hoe wij tegen deze zaak aankijken, en draagt dat bij aan het begrip voor onze afweging.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree