Kansrijk leven!

Door Bert Otten op 1 februari 2022

Waarom zijn zoveel zaken in Nederland zo ongelijk verdeeld? Hoe komt het dat we in Nederland volgens de Wereldbank de hoogste vermogensongelijkheid van de wereld hebben?

Heeft u de serie Scheefgroei van Sander Heijne en Jeroen Pauw en recent de Kloof van Sander Schimmelpenninck ook al gezien? Confronterend om te aanschouwen hoe in Nederland op tal van terreinen, of het nu om het onderwijs, de arbeidsmarkt, het inkomen of het wonen gaat, de ongelijkheid als maar groter is geworden. Laten we hopen dat deze programma’s bijdragen aan de bewustwording dat het anders kan en moet in Nederland: eerlijker, fatsoenlijker met minder ik en meer wij.

Bij het recent aangetreden vierde kabinet Rutte is die bewustwording nog niet bepaald aanwezig. Een kabinet dat na de langste formatie uit onze parlementaire geschiedenis wil ‘omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’ maar in zijn blikveld onvoldoende oog heeft voor de scheefgroei in ons land. Neem de plannen van het kabinet om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van het verhoogde minimumloon, of de bezuiniging van een half miljard op de jeugdzorg waarvan de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe worden.

In onze Overijsselse gemeenten zien en voelen we de scheefgroei en kansenongelijkheid dagelijks. Op woensdag 16 maart hebben we de kans te kiezen voor eerlijker en groenere gemeenten. Voor een aanpak tegen de scheefgroei en kansenongelijkheid. De PvdA staat voor zo’n aanpak. We doen in alle gemeenten van Overijssel mee en in vier gemeenten gezamenlijk met GroenLinks.

Het is fantastisch om te zien hoeveel partijgenoten zich iedere dag weer inzetten voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel campagnevoeren altijd veel positieve energie losmaakt, is het niet altijd makkelijk in deze tijden van verruwing en verharding. De coronapandemie heeft een enorme impact op onze samenleving. Nederland heeft inmiddels het karakter van een laag-vertrouwensamenleving.  Velen zien de verkiezingen niet meer als het ‘feest van de democratie’. Het is schokkend om een jaar na de bestorming van het Capitool te zien hoe in ons parlement Kamerleden oproepen tot tribunalen, en haat om de haat als enige strategie hebben. Menno ter Braak schreef er een indrukwekkend essay over in 1937 en is nu een bestseller. Laat het een spiegel voor ons zijn en laten we hard stelling nemen tegen onverdraagzaamheid, onrecht en haat om de haat.

Alleen samen maken we onze gemeenten mooi. De overheid dat zijn wij. We moeten meer naar het collectieve belang, naar het gezamenlijke in plaats van het individuele succes.

Onze lijsttrekker in Amsterdam, Marjolein Moorman, heeft laten zien hoe je in het onderwijs het verschil kan maken door actie te ondernemen tegen de groeiende kansenongelijkheid. Ze heeft een recent een prachtig boek geschreven over haar leven, haar strijd en haar idealen met als titel ‘Rood in Wassenaar’.  Laat haar pleidooi voor een kansrijk leven voor iedereen, een inspiratie zijn voor ons allen. Samen gaan we het verschil maken in Overijssel. Doe je met ons mee? We kunnen #NietZonderJou! Meld je aan voor de campagne op  www.pvda.nl . Op naar een sterke PvdA op 16 maart!

Bert Otten

Bert Otten

Bert Otten (1963) woont in Hengelo en is geboren in Zwollerkerspel. Hij werkt als senior-adviseur bij Radar Advies te Amsterdam en is als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting waar hij zich vooral bezighoudt met arbeidsvraagstukken. In zijn vrije tijd speelt Bert gitaar, leest hij graag, voetbalt hij af en toe en kun je

Meer over Bert Otten