13 november 2013

Jaarlijks 7 miljoen meer voor Overijssels OV

 De PvdA wil dat Overijssel structureel € 7 miljoen extra gaat investeren in het openbaar vervoer. Dat geld komt beschikbaar doordat volgend jaar de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zuinige auto’s vrijwel geheel vervalt. Ook gaan eigenaren van oldtimers weer belasting betalen. Dit is vervelend voor de automobilist maar betekent tegelijkertijd dat de provincie Overijssel via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting jaarlijks zo’n € 7 miljoen aan extra inkomsten binnen zal krijgen.

Deze extra inkomsten komen op hetzelfde moment dat de regering bezuinigt op infrastructuur. In het herfstakkoord is een bezuiniging opgenomen op het Infrastructuurfonds. Uit dat onderdeel van de rijksbegroting worden onder meer regionale en lokale infrastructuurprojecten en exploitatiesubsidies voor het openbaar vervoer betaald. De PvdA Overijssel vreest dat deze bezuiniging een onherroepelijk negatieve invloed op de kwaliteit van het OV in de provincie zal hebben.

Op dit moment heeft Overijssel al een structureel jaarlijks tekort van rond de acht miljoen euro op haar OV-budget. Dit gat in de begroting zal moeten worden gedicht. Maar maatregelen als snijden in bus- en treinverbindingen of het verhogen van de prijs van een kaartje maken het OV ontoegankelijker en versterken het isolement van hele gemeenschappen. Daarvan zijn de sociale kosten onaanvaardbaar hoog. Zeker nu de bevolking ouder wordt, armer wordt, en de auto steeds duurder en minder vanzelfsprekend wordt is een goed functionerend OV van levensbelang voor de leefbaarheid van de provincie.

De bereikbaarheid van alle Overijsselse gemeenschappen en het ontsluiten van werk en onderwijs door het OV is voor ons een absolute prioriteit. De PvdA roept Gedeputeerde Staten daarom op om zo snel mogelijk de omvang van de extra inkomsten in beeld te brengen, en een voorstel aan Provinciale Staten te doen over hoe met deze middelen de kwaliteit van het Openbaar Vervoer kan worden verbeterd.