In memoriam Herman Redemeijer

Door Bert Otten op 4 maart 2020

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Herman Redemeijer. Hij was een icoon van onze partij, van Hengelo en van Overijssel. Herman, geboren op 27 november 1930 in Hengelo, raakte al op jonge leeftijd begeesterd door sociaaldemocratische idealen. Net als veel van zijn sociaaldemocratische generatiegenoten koos Herman voor het onderwijs om inhoud te geven aan het ‘verheffingsideaal’. Hij was een onderwijsman in hart en nieren: onderwijzer, schoolhoofd, tien jaar vakbondsbestuurder voor onderwijzend personeel en vele jaren rijksinspecteur van het voorgezet speciaal onderwijs.

Van 1979 tot 1987 was Herman namens de PvdA lid van Provinciale Staten van Overijssel. Daarna was hij lid van de Eerste Kamer, waar het onderwijs opnieuw zijn domein was. Ook nadat hij in 1995 terugtrad uit de Kamer bleef Herman enorm betrokken bij onze partij. Hij bleef tot het laatst actief binnen de afdeling Hengelo en volgde de actuele politiek nauwgezet. Altijd scherp in zijn analyses en kritisch als de sociaaldemocratische idealen van de partij in het gedrang kwamen. Hij was de initiator en de verbinder van de seniorengroep binnen de afdeling Hengelo. Een actieve en een gezellige groep leden die iedere maand bij elkaar komt om te discussiëren over actuele onderwerpen.  We zullen Herman missen en herinneren als een gemoedelijke en bescheiden maar ook kundige en inspirerende man, die veel heeft betekend voor onze partij en onze provincie.

Bert Otten

Bert Otten

Bert Otten (1963) woont in Hengelo en is geboren in Zwollerkerspel. Hij werkt als senior-adviseur bij Radar Advies te Amsterdam en is als fellow verbonden aan de Wiardi Beckman Stichting waar hij zich vooral bezighoudt met arbeidsvraagstukken. In zijn vrije tijd speelt Bert gitaar, leest hij graag, voetbalt hij af en toe en kun je

Meer over Bert Otten