Door Hans Nooter op 10 oktober 2017

In de bres voor Overijssel als regenboogprovincie

Op woensdag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag, ofwel Kom uit de Kast dag. Op veel plaatsen worden activiteiten georganiseerd om het belang te ondersteunen dat homo, lesbienne, biseksueel, transgender of interseksuele (LHBTi) mensen openlijk voor de seksuele voorkeur en identiteit uit kunnen komen: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Sinds 2009 is deze datum officieel ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Outdag, om daarmee de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes te bevorderen. De solidariteit en steun voor LHBTi personen komt tot uitdrukking door het uithangen van de Regenboogvlag door overheden, bedrijven, winkels, horeca en wie maar wil.

De PvdA zet zich in de Overijsselse Staten in om de aandacht voor de positie van LHBTi personen op de agenda te houden. Samen met D66 hebben we bereikt dat sinds 2015 op het provinciehuis de Regenboogvlag uithangt op 11 oktober en hebben we initiatieven voor de Gaypride ondersteund.

In aanloop naar Coming Out dag is op vrijdag 6 oktober een goed bezochte werkconferentie georganiseerd. Ruim 80 aanwezigen deelden kennis en haalden inspiratie op. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld deed de aftrap en onderstreepte het belang van diversiteit en de aandacht voor LHBTi in alle geledingen van de maatschappij. Naast het programma en de workshops was er een informatiemarkt. Organisaties als COC, Gendernetwerk, Artikel 1, kerkelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, NOC NSF, Politie, vrouwennetwerk en wijkteams waren vertegenwoordigd. Met elkaar hebben we verkend hoe we de aandacht voor de positie van LHBTi’s in Overijssel onder de aandacht kunnen houden en kunnen bevorderen.

De acceptatie van LHBT’s in ons land verbetert, maar is nog lang niet op het gewenste niveau. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen in ons land zich vrij voelt om zichzelf te zijn en lief te hebben. We staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen in vrijheid en gelijkwaardigheid zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt. De PvdA ziet dan ook een rol weggelegd voor provincies om bij te dragen aan de acceptatie van LHBT’s. Wij zijn voorstander van een duidelijk provinciaal beleid waarmee we inhoud geven aan het begrip Regenboogprovincie.
De regenboogprovincies hebben dezelfde ambitie als de regenboogsteden:

• De sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder de gehele bevolking, met name onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nu nog taboe is;
• De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTi’s werpt vruchten af;
• LHBTi’s weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein op school, op straat, in de sport, op het werk, in de zorg en hun eigen sociale kring.

De PvdA zal als vervolg op de werkconferentie met D66 een voorstel indienen om Overijssel daadwerkelijk een Regenboogprovincie te doen zijn.

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter