Door op 17 september 2013

Hoe verder met de Zwolse spoorzone

Het definitieve voorstel voor de spoorzone Zwolle wordt vanavond (16 september) in de gemeenteraad van Zwolle behandeld. Provinciale Staten hebben ruimte gegeven voor een investering van 45 miljoen ten behoeve van openbaar vervoer, fietsparkeren en een goede verbinding tussen Noord en Zuid Zwolle voor voetgangers en fietsers.

De PvdA-fractie Overijssel heeft harde voorwaarden verbonden aan de beschikbaarstelling van dit geld. Zwolle zal bijvoorbeeld een vergelijkbaar bedrag moeten investeren. De fietsparkeerplekken die absoluut nodig zijn en nu op de planning staan moeten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, en niet als ‘bezuinigingsbuffer’ worden gebruikt. En het openbaar vervoer moet daadwerkelijk efficiënter en goedkoper worden door de realisering van het nieuwe station. En als laatste punt geldt dat van uiterst belang is dat de verbinding voor voetgangers en fietsen echt openbaar toegankelijk moet zijn en blijven.

Die eisen lijken allemaal haalbaar, maar een motie met deze strekking is misschien nog wel nodig als ultieme garantie. We overleggen daar over.