Sport, laaggeletterdheid en vrijwilligers: het sociale beleid van Overijssel tot 2026

Door Niels van der Hoorn op 2 november 2022

Afgelopen week spraken we als Provinciale Staten met elkaar over het thema sociale kwaliteit. Dat klinkt misschien als een abstracte politieke term. Maar de kern is simpelweg mogelijk maken dat mensen deel kunnen nemen aan het sociale en economische leven en zichzelf kunnen ontplooien. Bij uitstek een onderwerp voor de PvdA dus. Want wij vinden wij het belangrijk dat al onze inwoners mee kunnen doen in onze maatschappij. Iedereen heeft het recht gezien te worden, eerlijke kansen te krijgen en perspectief op vooruitgang te hebben. Daarom vonden én vinden we dat de provincie een stevige sociale agenda moet hebben.

De provincie stelt binnenkort haar sociale ambities vast voor de periode tot 2026. Dat doen we omdat we vinden dat goed beleid langer moest lopen dan strikt tot de provinciale verkiezingen van volgend jaar. De PvdA gaat daarbij voor een inclusieve samenleving. Wat houdt dat in? Voor ons betekent dit dat je in Overijssel een eerlijke kans krijgt, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Dat je gezien wordt. Dat je toegang hebt tot cultuur, sport, beweging, taal. Dat je hier in onze provincie de mogelijkheid hebt om iets te maken van je leven.

Die PvdA-ambities zijn natuurlijk niet nieuw. Aan het begin van deze periode hebben we stevig geknokt om ze in het coalitieakkoord te krijgen. Dat is gelukt, en Overijssel heeft de afgelopen haren hard gewerkt aan het mooier en socialer maken van onze provincie. Bijvoorbeeld:

  • Met een sport- en beweegakkoord vol aandacht voor positieve gezondheid, en voor sporten voor mensen met een beperking.
  • Met een forse extra investering in de bestrijding van laaggeletterdheid, een groot en hardnekkig probleem. We trekken 1,8 miljoen euro extra uit voor het verbeteren van basisvaardigheden.
  • Met initiatieven voor het langer zelfstandig wonen van ouderen te ondersteunen.

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden van de manieren waarop we de leefbaarheid van onze provincie verbeteren, voorzieningen overeind houden en het makkelijker maken voor onze inwoners om hun beste leven te leiden. Dat doet ons deugd, want dat is precies waarom wij als PvdA’ers in de politiek actief zijn (en toegegeven: ik denk dat het voor veel collega’s van andere partijen niet anders is).

We zijn er natuurlijk nog niet. We zouden immers de PvdA niet zijn als we niet dachten dat het nog wel een tandje beter kon.

Zo zien we helaas het aantal vrijwilligers in Overijssel afnemen. Daar maken we ons zorgen over, want vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Al die Overijsselse vrijwilligers zijn van enorme waarde voor hun omgeving. Zonder hen geen bibliotheken en geen kulturhusen; zonder hen zou naar veel eenzame mensen niet omgekeken worden.

Daarom is het goed en verstandig dat in het beleid van onze provincie in ieder geval tot 2026 flink ingezet wordt op het ontzorgen van vrijwilligers, en het toekomstbestendig maken van vrijwilligerswerk. Veel van onze provinciale plannen drijven op de kurk van het vrijwilligerswerk: we kunnen onze ambities waarmaken omdat er vrijwilligers zijn die onze visie delen en bereid zijn eraan mee te werken. Zij verdienen daarom onze steun, en we zijn enorm blij dat we die steun ook zo uitspreken.

Niels van der Hoorn

Niels van der Hoorn

Mijn naam is Niels van der Hoorn. Ik ben 27 jaar en woon in Zwolle. In het dagelijks leven werk ik als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken bij wat er speelt in de maatschappij. Zo vond ik als leerling al dat jongeren betrokken moesten worden bij het

Meer over Niels van der Hoorn