Het “gevecht” om de Vecht

Door Sander Slots op 20 juni 2022

In het eerste jaar van mijn Statenlidmaatschap werd ik benaderd door een bezorgde inwoner die met lede ogen moest aanzien hoe een overdaad aan bootjes voor overlast aan natuur zorgde. De foto’s en filmpjes van opgejaagde zwanen en eenden logen er niet om.

Het varen op de Vecht is heel lang onmogelijk geweest vanwege het aantal stuwen dat erin geplaatst is. Recent is gewerkt aan het verbeteren van de bevaarbaarheid en tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld oude meanders hersteld. Dit alles om de Vecht aantrekkelijker te maken voor recreanten en tegelijkertijd de natuurwaarden te vergroten (die het gebied ook weer aantrekkelijker maken natuurlijk). In beleidstaal heet dit ‘Beleven, Benutten en Beschermen’.

Uit de foto’s en filmpjes kwam echter naar voren dat er wel veel benut en beleefd werd, maar dat het beschermen nogal eens het kind van de rekening was. Reden voor mij om samen met andere fracties hierover aan de bel te trekken. We hebben schriftelijke vragen gesteld en een werkbezoek opgezet, maar helaas bleven we toch nog met een aantal vragen zitten. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om met diepere boten te gaan varen en we weten inmiddels ook meer over hoe gevoelig vogels zijn voor verstoring. Recreanten kunnen echter elkaar ook in de weg zitten; iemand die er voor de rust met een lichte kano op uitrukt zit ook niet te wachten op een snelle motorboot of een sloep met luide muziek.

Helaas staat dit probleem niet op zichzelf. In meerdere natuurgebieden komen recreatie en natuur met elkaar in conflict. Een mogelijke oplossing is natuurlijk het conflict uitvechten bij de rechter, maar eigenlijk wordt daar ook niemand gelukkig van (op de advocaten na, wellicht). In de praktijk blijkt ook handhaving niet altijd afdoende; een handhaver kan maar op één plek tegelijk zijn en voor de meeste overtredingen geldt dat de dader op heterdaad betrapt moet worden.

We hebben samen met het provinciebestuur dit onderwerp besproken in de commissie. We waren het met z’n allen eens dat we de kwetsbare natuur moeten beschermen en overlast moeten beperken, maar eigenlijk ook niemand een groot hek om het gebied wil zetten. Hoogstens legde de ene partij de accenten en prioriteiten net even ergens dan de andere. Voor wat betreft de Vecht kregen we in ieder geval het goede nieuws dat er op meerdere terreinen wordt gewerkt om de natuurwaarden beter te beschermen. Het waterschap gaat in gesprek met groene partijen, handhaving wordt steeds beter gecoördineerd opgepakt en ook bij de ruimtelijke inrichting wordt gekeken hoe overlast voorkomen kan worden.

Eind goed al goed is misschien iets te positief gedacht, maar verbetering is in ieder geval in zicht!

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots. Ik woon in Deurningen en ga namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken. Beroeps- en studiematig ben ik veel

Meer over Sander Slots