Het einde van het reces

Door Sander Slots op 26 september 2019

Met de laatste PS-vergadering op 10 juli en de eerste Statentafel pas op 11 september hebben we als Statenleden een reces van maar liefst twee maanden achter de rug. Dat klinkt natuurlijk erg lang, maar als ik voor mijzelf mag spreken heb ik deze twee maanden niet alleen gebruikt om op vakantie te gaan, te genieten van het zomerweer en tijdelijk iets meer tijd aan mijn baan te besteden. Het reces was ook het eerste moment om even stil te staan bij mijn lidmaatschap van Provinciale Staten.

Voor de vakantie heb ik mijn maidenspeech gegeven en mijn eerste motie vreemd ingediend, wat natuurlijk voor iedere beginnende politicus een spannend moment is. Ook heb ik de media inmiddels een aantal keer mijn verhaal mogen doen. Naast terugblikken probeer je natuurlijk ook al vooruit te kijken naar de komende periode. Als woordvoerder voor zowel de portefeuille Natuur & Landbouw alsmede Sociaal & Cultuur staat er genoeg te gebeuren.

De PAS

Voor Natuur & Landbouw dreunt de uitspraak van de Raad van State over de PAS nog steeds na. Allerlei projecten, van heel groot tot heel klein, staan in de ijskast te wachten tot er meer duidelijkheid komt.  Duidelijkheid die je als Statenlid maar mondjesmaat kunt bieden, aangezien ook wij afhankelijk zijn van de landelijke taskforce, van deskundigen en van goodwill om er gezamenlijk uit te komen. Ook de aanpak van de droogte, in ieder geval voor zover het natuur en landbouw betreft, verdient onze aandacht. Na twee droge zomers op rij liggen veel natuurgebieden en landbouwpercelen er helaas troosteloos bij.

Cultuurbeleid

Wat betreft het cultuurbeleid; dit jaar gaan we een nieuwe cultuurnota vaststellen. Het coalitieakkoord is ambitieus op dit onderwerp, maar we moeten natuurlijk nog wel kiezen waar we ons geld aan gaan besteden (en waar niet aan). Met zoveel interessante culturele instellingen en evenementen, van klein tot groot, wordt dat natuurlijk geen eenvoudige klus.

Dit zijn zomaar wat onderwerpen waarvan ik verwacht dat ze veel van mijn tijd en aandacht gaan vragen. Hopelijk kan ik er bij het volgende reces tevreden op terugkijken.

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots, ik ben 38 jaar oud en woon in Deurningen. Ik ga graag namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken.

Meer over Sander Slots