Help regionale bus terug op weg

Door Hans Nooter op 31 mei 2022

Het rommelt in het streekvervoer. De coronapandemie en problemen bij sommige vervoerders eisen hun tol. In West-Overijssel rijden vanaf 1 juni tot het einde van de schoolvakanties begin september minder bussen op diverse lijnen. De afschaling gebeurt ten opzichte van de eerder vastgestelde nooddienst, en is dus al minder dan eerder gepland.

De afgelopen weken kreeg ik opmerkingen van reizigers in onder meer Deventer dat zij vergeefs op hun bus hadden gewacht. Gevraagd naar de reden van de klachten antwoordde gedeputeerde Boerman dat chauffeurstekorten en een hoog ziekteverzuim tot onvoorziene uitval van busdiensten leiden. De problemen zijn structureel van aard en met de vakantieperiode op komst noopt dit tot het afschalen van de frequentie op diverse lijnen. Door dit te doen wordt voorkomen dat geplande diensten plotseling uitvallen. Kortom: beter een geplande lagere frequentie dan acute uitval die de reiziger plots voor het blok zet. De afschaling wordt gespreid zodat alle lijnen altijd bediend zullen worden.

Voor de PvdA bevindt het regionaal vervoer zich in een zorgelijk scenario. We snappen de huidige overwegingen maar missen urgentie met het oog op de toekomst. De druk op arbeidsomstandigheden in het regionaal ov zijn groot. Buslijnen vallen uit omdat chauffeurs omvallen. Er moet onder grote tijdsdruk worden gereden (weet u nog, de ontbrekende plaspauze), nieuw materieel bleek veel mankementen te hebben, de aanvangssalarissen zijn niet concurrerend, het langetermijnbeeld van werkgelegenheid is niet aantrekkelijk. Waar nu noodgedwongen een beroep wordt gedaan op inzet van (goedkope) gepensioneerde chauffeurs ontbreekt een actief arbeidsmarktplan voor jongeren.

Al met al redenen voor de FNV om momenteel stakingen te organiseren. Reizigers en chauffeurs trekken gezamenlijk aan het kortste eind. Het rijk heeft een belangrijke rol bij de bekostiging van het openbaar vervoer. Op dit moment is ongeveer 70% van de reizigers na corona terug in het ov. Dat moet natuurlijk terug naar 100% en veel liever nog 150%. Ongewis is of vanaf 2023 nog aanvullend door Den Haag geld wordt bijgelegd. In combinatie met eerdere versoberingen in het budget voor provincies zal een groter tekort onherroepelijk leiden tot meer afschaling.

De PvdA Overijssel zal zich samen met anderen inzetten om de weg omhoog te vinden. We mogen het ov niet laten afbrokkelen. De maatschappelijke waarde van goed, betaalbaar en frequent openbaar vervoer is veel meer dan een bedrag onder de streep.

Hans Nooter

Hans Nooter

Samen met Peter woon ik in mijn geboortestad Zwolle. Ik ben politicoloog en in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Ik maak altijd ruimte voor sport in mijn agenda: hardlopen, Tacoyo en s ’zomers banen zwemmen in het Zwolse openluchtbad. Als Statenlid heb ik de afgelopen periode initiatieven genomen en zal ik aandacht

Meer over Hans Nooter