Door Ben Kokkeler op 7 april 2017

Hand in hand!

Deze week zagen we veel bekende Nederlanders hand in hand lopen. Terecht. Er kan niet genoeg actie gevoerd worden tegen homofobe opvattingen. Hand in hand op pad is sowieso een inspirerend symbool voor ons sociaal-democraten. Solidariteit is voor ons een kernwaarde.

Aan inspiratie in deze dagen geen gebrek. Er is veel loos. Het komende kabinet wordt geleid door een partij die een ‘Hollandse’ opvatting heeft over solidariteit: we investeren in het milieu als we er een boterham aan kunnen verdienen. We steken geld in ontwikkelingshulp als we daarmee onze bedrijven helpen en vluchtelingenstromen kunnen indammen. Opvattingen waardoor Nederland wereldwijd berucht geworden is: going Dutch, hand in hand, maar wel je vingers tellen na de handshake. Wij hebben daar als sociaal democraten een sociaal en open gezicht aan weten te geven; een uitgestoken hand. Voor ons is internationale samenwerking hoofdzaak. De Europese arbeidsmarkt heeft de afgelopen jaren groeistuipen laten zien, werkgevers met minder sociale opvattingen zagen kans grote stromen werkenden voor te lage lonen te laten sloven. Onze sociaaldemocratische regeringsleiders hebben dit een halt toegeroepen. We weten ons daarin gesteund door onze Oosterburen. Zowel de Duitse CDU als SPD hebben veel aandacht voor fair werk, voor een gezonde arbeidsmarkt. Solidariteit is in Duitsland een breed gedragen kernwaarde. Niet voor niets is de SPD bezig de grootste partij te worden met enorm veel enthousiasme onder jonge leden.

Ook in Nederland zien we gelukkig veel inspirerende acties. Van politici, maar vooral ook van burgers, in de buurt, in het werk, als werkgever, en op school. Zelf werk ik in het hbo. Ik bereid jonge mensen voor op veranderingen die nieuwe technologie teweeg brengen. In ons dagelijkse leven, ons gevoel van veiligheid, nieuwe kansen op verbinding, hand in hand in de digitale samenleving. Er is geen dag dat ik niet glimlachend naar huis ga. Het barst van de gemotiveerde docenten en enthousiaste studenten als het gaat om de kansen die de toekomst biedt. Geloof, hoop, maar ook overtuiging dat het individualisme, de eigen dikke ikke, zijn beste tijd heeft gehad.

Deze ervaringen en de vele positieve initiatieven in de stad waar ik woon, Enschede, inspireren me bij mijn werk voor de PvdA Fractie in de Staten. Er ligt een grote opgave. Veel mensen zitten in de knel waar het om werk gaat. Ondanks de goeie cijfers blijft onze regio kwetsbaar. Veel mensen vinden geen vast werk. Veel mensen zijn actief als kleine zelfstandige, tegenwoordig ZPer of ZZP-er, maar kunnen niet sparen voor slechtere tijden of voor hun pensioen, laat staan dat banken hen een hypotheek willen verstrekken. Ik zit daar in de commissie Economie van de provincie bovenop. Wij moeten daarvoor de ogen niet sluiten. Grote groepen die door bijvoorbeeld automatisering en robotisering in de knel komen, geen vast werk meer vinden, moeten steun krijgen op weg naar een ander vak. Veel meer geld moet naar her- om- en bijscholing. Het vele geld dat we in innovatieve bedrijven steken, moet veel sneller tot nieuwe banen leiden. De samenwerking met Duitse overheden en werkgevers moet onze arbeidsmarkt minder kwetsbaar maken.

Hand in hand, in eigen regio en internationaal!

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958) woont met zijn gezin in Enschede. Ben werkt sinds zijn twintigste voor de publieke zaak. Hij komt uit een rood nest. De mannen en vrouwen uit zijn familie komen uit de arbeidersbeweging van Drenthe, Brabant en Twente. Voor Ben gaan doen en denken hand in hand. Hij werkte vanaf de bovenbouw van

Meer over Ben Kokkeler