Haas en konijn op Rode Lijst bedreigde soorten: PvdA stelt vragen over jacht

Door Annemieke Wissink op 3 november 2020

Foto: Leander Broere

Het gaat niet goed met de haas en het konijn in Nederland. Voor het eerst staan ze op de Rode Lijst Zoogdieren, de lijst met bedreigde soorten. Sinds 1950 zijn de aantallen hazen en konijnen met 60 tot 70 procent afgenomen.

In Overijssel wordt nog op konijnen en hazen gejaagd. Per jaar worden ongeveer 1.000 konijnen en 7.000 hazen doodgeschoten. De PvdA vindt het vreemd dat rode lijstsoorten in onze provincie bejaagd worden, terwijl geen schade of overlast van hazen of konijnen bekend is.

Wij vinden dat we zorgvuldig om moeten gaan met onze natuur en de dieren die daarin voorkomen. Daarom vragen we aan de provincie of het opnemen van haas en konijn op de Rode Lijst geen reden is om de jacht op deze soorten aan banden te leggen.

Uit de herziene Rode Lijst blijkt dat met name boerenlandzoogdieren het moeilijk hebben. Van de zestien bedreigde soorten op de lijst zijn er elf gebonden aan agrarisch gebied: haas, konijn, eikelmuis, hamster, hazelmuis, veldspitsmuis, wezel, hermelijn, bunzing, ingekorven vleermuis en laatvlieger. De Zoogdiervereniging noemt de achteruitgang van zoogdieren op het boerenland “zeer alarmerend”.

Schriftelijke vragen: konijn en haas op Rode Lijst

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink