Door op 2 november 2013

Gemeenten, Overijssel en het OV

Tijdens de commissievergadering van afgelopen woensdag kaartten chauffeurs van openbaar vervoerder Syntus in gesprek met de Staten een boeiend dilemma aan. De provincie betaalt het regionaal en stedelijk busvervoer in dit deel van de provincie en heeft daarmee een belangrijke regierol op het gebied van het OV. Maar de provincie is niet de enige die iets over de bussen te zeggen heeft: mobiliteitsbeleid is ook een zaak van de Overijsselse gemeenten waar al die bussen (hopelijk) de bereikbaarheid helpen bevorderen.

De chauffeurs signaleren dat rond grote publieksmanifestaties in Zwolle de gemeente in het kader van verkeersmaatregelen de bus als eerste schrapt. Dat verbaasde de commissie nogal, want juist in een overvolle stad kan de bus zichzelf bewijzen door snel en efficiënt grote hoeveelheden mensen te verplaatsen. In sommige steden wordt rond evenementen zelfs voor de burger gratis OV ingezet: dat ondersteunt het evenement en promoot tegelijkertijd de bus.

Optimaal busvervoer vraagt om nauw overleg tussen gemeenten en provincie, en hoe groter de stad hoe belangrijker die afstemming is. Als gemeenten door middel van hun beleid de bus buiten de stad houden kan de provincie sturen wat ze wil, maar zal de effectiviteit daarvan beperkt zijn. En dan zou de provincie zich vervolgens af moeten vragen of het wel zinvol is om nog veel geld in het OV te pompen.

De provincie gaat de komende jaren veel geld stoppen in het openbaar vervoer in en rond Zwolle door te investeren in de ontwikkeling van de Zwolse spoorzone. Maar ook buiten die spoorzone is nog veel winst te halen: zo zouden speciale busbanen bijvoorbeeld tijdens de spits op de invalswegen aan de oostkant van de stad het streekvervoer snel Zwolle in en uit kunnen helpen. Dat zou de exploitatie voor degene die het betaalt (de provincie dus) beter draagbaar maken, en tegelijkertijd zou een bus die triomfantelijk rijen stilstaande auto’s inhaalt een niet mis te verstaan signaal aan de automobilist zijn. Daarnaast zou ik het mooi vinden als Zwolle bij grote evenementen probeert de auto buiten de stad te houden, en mensen juist met de bus naar de festiviteiten brengt.

Ik roep Gedeputeerde Staten op om met de gemeente Zwolle in gesprek te gaan over haar beleid op het gebied van OV, en zich in te spannen voor effectief en efficiënt openbaar vervoer. Daar worden gemeente, burgers en provincie allemaal beter van.