Door Annemieke Wissink op 2 juli 2015

Geen leeftijdsdiscriminatie meer bij Overijsselse duurzaamheidssubsidies

Op korte termijn kunnen ook 75-plussers gebruik maken van de duurzaamheidsleningen van de provincie Overijssel. Dat hebben Provinciale Staten besloten door een motie van PvdA en 50plus aan te nemen. De twee partijen ondernamen actie nadat een Goors echtpaar van 77 en 78 jaar bij de PvdA aanklopte omdat een aanvraag voor subsidie voor zonnepanelen vanwege hun leeftijd werd afgewezen.

“Wij vroegen Gedeputeerde Staten ons uit te leggen waarom 75-plussers waren uitgesloten van provinciale duurzaamheidsleningen,” zegt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. “Uit het antwoord blijkt dat het in de financiële markt gebruikelijk is een leeftijdsgrens te trekken. Het ging dus om een soort van marktconforme leeftijdsdiscriminatie. Dat is wat ons betreft bepaald niet een maatstaf waardoor de overheid zich moet laten leiden.”

Een meerderheid van PS schaarde zich achter dat standpunt. “We willen in Overijssel binnen afzienbare tijd 20% van onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Om dat waar te maken moeten we alle zeilen bijzetten,” aldus Fred Kerkhof van 50plus. “Dan is het natuurlijk bizar om tegen 75-plussers die een steentje willen bijdragen te zeggen ‘jullie doen niet meer mee’. Het een taak van de overheid om zo veel mogelijk mensen, dus ook ouderen, te betrekken bij de grote vraagstukken waar wij als samenleving voor staan. Het is goed om te zien dat die mening in meerderheid gedeeld wordt.”

Nieuwe energie

Om haar energiedoelstellingen te bereiken heeft de provincie Overijssel onder andere de regeling ‘Duurzaamheidslening particuliere woningeigenaren’ in het leven geroepen. Dit is subsidie in de vorm van een rentekorting op een duurzaamheidslening. Het verkrijgen een positieve kredietbeoordeling is een voorwaarde voor het verkrijgen van een dergelijke lening. Wanneer je ouder dan 75 jaar bent, is het, ongeacht je financiële situatie, niet mogelijk om een positieve beoordeling te krijgen. Hierdoor werden mensen met een leeftijd boven de 75 jaar uitgesloten van deelname aan de provinciale subsidieregeling. Aan die situatie komt nu dus een einde.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink