Door Annemieke Wissink op 19 januari 2017

Geen einde aan doelloze jacht

Een einde aan jacht zonder noodzaak. Dat is het doel van burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’, dat in Overijssel ruim 1800 handtekeningen wist te verzamelen. Daarmee kreeg de jacht opnieuw een belangrijke plek op de agenda van Provinciale Staten.

Het standpunt van de PvdA is duidelijk: als er geen noodzaak is wordt er wat ons betreft niet gejaagd. Wij willen dat het afschieten van dieren zonder dat daar een goede reden voor is onmiddellijk stopt.

“Jacht is voor ons alleen bespreekbaar wanneer er een ernstige reden voor is én er geen diervriendelijke alternatieven zijn,” zegt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. “Daarbij zou je kunnen denken aan een situatie waarin dieren het verkeer in gevaar brengen, of als er zoveel dieren van één soort bij elkaar zijn dat ze een gevaar vormen voor andere dieren of voor mensen. Maar zolang zo’n ernstige situatie niet bestaat kunnen we prima toe met hekken of gewoon met het verjagen van dieren.”

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief gaat nog een stap verder: het riep de provincie op om de hobbyjacht in Overijssel helemaal te beëindigen. Dat kan de provincie niet, omdat het rijk daarover beslist. Een volledig einde aan de hobbyjacht is dus iets dat in Den Haag afgesproken moet worden. Maar de provincie kan wel voorwaarden stellen aan de hobbyjacht. Daarom heeft de PvdA twee voorstellen ingediend om de omgevingsverordening aan te passen, het stuk waarin de regels voor de jacht zijn omgeschreven.

We vroegen de provincie om de noodzaak van de jacht beter te onderbouwen, en om de faunabeheereenheid (FBE) op een andere manier samen te stellen. De FBE maakt het provinciale faunabeheerplan. Daarin wordt beschreven hoe, waar en onder welke voorwaarden mag worden gejaagd. Wij vinden dat de FBE te eenzijdig is samengesteld. De belangen van de jagers zijn ruim vertegenwoordigd, maar natuurorganisaties hebben maar één van de vier zetels. Daardoor krijgen de belangen van dier en natuur niet de aandacht die ze volgens ons verdienen.

Kogelvrij of vogelvrij

“Jammer genoeg kregen onze voorstellen geen meerderheid,” zegt Wissink. “Net als bij eerdere pogingen om het jachtbeleid bij te draaien krijgen we steun van onder anderen de SP, GroenLinks en de PvdD, maar blijft de coalitie star vasthouden aan vrijuit schieten.” Ondanks brede steun uit de samenleving voor het burgerinitiatief blijft ‘geen jacht zonder goede reden’ voor de coalitie van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie onbespreekbaar. En dus blijven dieren in Overijssel voorlopig nog vogelvrij.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink