Door Tijs de Bree op 31 januari 2017

Gedeputeerde Lievers stapt op vanwege kritiek op energieplan

Gedeputeerde Erik Lievers (D66) treedt per direct af. De gedeputeerde voelt “te weinig steun” voor zijn investeringsvoorstel Nieuwe Energie. In dat plan staat hoe de provincie ervoor gaat zorgen dat over zes jaar twintig procent van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komt. Maar toen het plan afgelopen woensdag door Provinciale Staten werd besproken bleek dat vrijwel alle partijen er kritiek op hadden.

“Grote zorgen”

PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree respecteert het besluit van Lievers. “Maar we maken ons wel grote zorgen over de toekomst. Allereerst had het plan Nieuwe Energie een feestje moeten zijn, een mooie stap naar een duurzamer en milieuvriendelijker Overijssel. In plaats daarvan sneuvelt de gedeputeerde door gebrek aan steun van de eigen coalitie. We maken ons ook zorgen over de kwaliteit van het Overijsselse bestuur. De coalitie heeft de mond vol van nieuwe samenwerkingsvormen en bestuursstijlen maar juist dat wordt nu als medeoorzaak voor het aftreden aangevoerd.”

Kritiek

Ook de PvdA had kritiek op het investeringsvoorstel van gedeputeerde Lievers. PvdA-fractielid Anneke Beukers noemde het plan in de Statenvergadering van afgelopen woensdag op onderdelen uit balans. Ze gaf ook aan het idee te hebben in een investeringsvoorstel “gerommeld” te worden. De PvdA hekelde de plannen van Lievers om flink in te zetten op energie uit mestvergisters zonder te toetsen op maatschappelijk draagvlak of landschappelijke gevolgen.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree