Door Annemieke Wissink op 9 december 2015

Ganzenbeleid blijft kwakkelen

Het Overijssels ganzenbeleid deugt niet. Door het landelijke Ganzenakkoord naast zich neer te leggen en het hele jaar ganzen te willen afschieten heeft de provincie natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Landschap Overijssel tegen zich in het harnas gejaagd.

Inmiddels heeft de Raad van State de afschot van ganzen in en rond Overijsselse Natura 2000-gebieden verboden. Dat is opnieuw een signaal dat het ingezette beleid eenzijdig, onverstandig en ineffectief is. Want ondertussen blijven de aantallen ganzen in Overijssel stijgen, terwijl ze in omliggende provincies – waar provincie en terreinbeherende organisaties wel met elkaar samenwerken – juist afnemen.

In de Statenvergadering van 9 december weigerden Gedeputeerde Staten opnieuw om het falen van het huidige beleid te erkennen. Gedeputeerde Maij blijft achter het faunabeheerplan staan. Daar legt de PvdA zich niet bij neer: we gaan het er binnenkort in de commissie landbouw en natuur opnieuw over hebben.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink