Door Tijs de Bree op 12 juli 2017

Ga eens werken voor je geld!

Werk is fantastisch. Het geeft ‘zin’ en voldoening, maar zorgt ook voor eigenwaarde en dat je meedraait in het groter geheel, in onze maatschappij. En niet onbelangrijk; je kunt er de rekeningen mee betalen. Dus, werken maar en handen uit de mouwen.

Maar dan moet het werk er wel zijn én bij je passen.

Gisteren kondigde JUMBO aan een distributiecentrum in Raalte te openen voor online bestellingen. Prachtig nieuws en maar liefs 500 banen erbij in Salland. Toch is de realiteit dat niet iedereen daar aan de slag kan. Sommige mensen komen niet of nauwelijks (opnieuw) aan het werk. Omdat de banen die er zijn niet passen bij hun mogelijkheden of omdat ze het tempo niet kúnnen bijbenen. Wat is hun perspectief?

Ruim twee jaar geleden kondigde ik ons ‘plan van de arbeid’ aan. Een plan om ook mensen aan het werk te helpen die tegen wil en dank thuis zitten. De essentie was om bij alle investeringen extra opleidings-/werkplekken aan te bieden. Bijvoorbeeld het opknappen van cultureel erfgoed langjarig combineren met structurele werk-/leerplekken. Helaas kon dat plan toen niet op veel steun rekenen.

Ik was reuze blij dat Henk Meulink van het CDA Overijssel afgelopen woensdag de Melkertbanen nieuw leven inblies! Het zou prachtig zijn als de provincie Overijssel echt wil investeren in banen voor mensen.
Dan moeten we letten op twee dingen. Als eerste is het geen kattenpis om mensen te begeleiden naar en bij het werk. Dat is óók een vak. Dus een ‘interne’ begeleider bij bedrijven om mensen een goede start te geven en daarna te coachen, is essentieel. Als tweede moeten we reëel zijn. Sommige mensen kunnen het reguliere werk niet doen. Zij zijn niet arbeidsongeschikt, nee de arbeid is voor hen ongeschikt. Laten we ons niet blindstaren op de doorstroomcijfers en denken dat iedereen later makkelijk aan het werk kan in een reguliere baan. Het is de plicht van ons als overheid om te zorgen voor voldoende geschikte arbeid.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree