Door Annemieke Wissink op 21 juni 2016

Fouten bij kaalslag Keteleiland

Er zijn fouten gemaakt bij de bomenkap in vogelbroedgebied Keteleiland. Dat geeft minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu toe in antwoord op vragen van PvdA-Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi.

Vogelaars en natuurliefhebbers trokken in mei aan de bel na rigoreuze bomenkap op Keteleiland, in de monding van de IJssel. Om ruimte te maken voor de rivier werden op de oever waar de IJssel in het Ketelmeer uitmondt hoge bomen en struiken gerooid. Bij die werkzaamheden is niet overal voldoende afstand van de aanwezige vogel nesten gehouden, zegt de minister in haar brief.

Bij toekomstige werkzaamheden zal streng worden toegezien op het voorkomen van verstoring van broedgebieden.

Beantwoording vragen kaalslag Keteleiland

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

In Hof van Twente woont Annemieke Wissink samen met haar gezin. Het landelijke gebied en de schoonheid en het belang daarvan gaat haar zeer aan het hart. Ze was betrokken bij beleidsadvisering op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en milieu. Over die onderwerpen praatte ze tot maart 2014 mee in de raad van Hof van Twente,

Meer over Annemieke Wissink