Door op 18 juli 2014

Europese steun voor werkloze bouwvakkers in Overijssel

De PvdA is enthousiast Europese steun voor werkloze bouwvakkers naar Overijssel halen. De Europese Commissie is van zins om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

“De crisis heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor de bouwsector in Gelderland en Overijssel en de ontslagen werknemers ondervinden er moeilijkheden om een nieuwe baan te vinden,” aldus EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor. “Dit voorstel zou ertoe bijdragen hun kansen te verhogen op een overstap naar een nieuwe baan.”

“Ik ben erg blij met het voornemen van de commissaris,” zegt PvdA-Statenlid René Tenkink. “In Overijssel zitten honderden bouwvakkers tegen hun zin werkloos thuis. Met dit Europese geld kunnen zij omgeschoold worden en werkervaring opdoen, en zo hopelijk snel weer aan de slag.”

Twee jaar geleden stelde de PvdA schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over een bijdrage uit hetzelfde EFG van bijna € 3 miljoen voor een project om werkloze bouwvakkers in de Gelderse Achterhoek om- of bij te scholen zodat zij binnen of buiten de bouwsector een (nieuwe) baan zouden kunnen vinden. Overijssel viel toen buiten de boot omdat de criteria van het Europese Fonds Globalisering waren veranderd.

Dit keer lijkt het er voor de werkloze bouwvakkers in Overijssel beter uit te zien. Ze krijgen nu wel hulp van Europa om aanvullende beroepsopleidingen te volgen of zich om te scholen voor ander werk. De subsidie van € 1,6 miljoen euro is ook bedoeld voor outplacement en het opzetten van een mobiliteitspool.