Door Tijs de Bree op 18 februari 2015

Eindelijk meer aandacht voor steden

Ontwikkel een Overijsselse agenda met aandacht voor de grote steden van Overijssel. Dat is de opdracht die Provinciale Staten vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten hebben gegeven. Het is het resultaat van een motie van PvdA en ChristenUnie.

“We hebben al vaak aandacht gevraagd voor de grote Overijsselse steden. In de afgelopen vier jaar hebben we bijvoorbeeld voorgesteld om samen met gemeenten te investeren in de steden en stedelijke netwerken,” zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. “Jammer genoeg zijn dat soort PvdA-initiatieven nooit gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD, SGP en ChristenUnie. Daardoor heeft het grotestedenbeleid in de afgelopen jaren volkomen stil gelegen.”

Daarin komt nu verandering. Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. Het aandeel van het nationaal inkomen dat in de stad wordt verdiend neemt toe. Het kabinet komt in de zomer met de Agenda Stad, met als doel het economisch belang van de steden te versterken. Provinciale Staten vinden dat GS daarop moeten anticiperen en inspelen.

“Het is mooi dat de ChristenUnie en VVD nu samen met de PvdA wel bereid is om de steden en het grotestedenbeleid weer op de kaart te zetten,” vindt De Bree. “Dit is de eerste stap, maar we zijn er nog niet. De PvdA wil niet alleen mooie woorden maar ook daden! Het investeren in de steden is van groot belang, dat was ons doel en dat blijft het de komende tijd ook.”

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree