Een ode aan de Overijsselse vrijwilliger

Door Annemieke Wissink op 6 juli 2022

Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter bij de perspectiefnota van de provincie Overijssel. In de perspectiefnota ontwikkelt de provincie de belangrijkste uitgangspunten voor het komende jaar.

Over perspectief gesproken, waar zouden we zijn zonder alle vrijwilligers?

Van sportcoaches tot vogeltellers en van taalmaatjes tot museumgidsen. In Overijssel zijn heel veel mensen actief als vrijwilliger bij heel uiteenlopende activiteiten. Dat past in onze volksaard. We doen dingen samen, we kijken naar elkaar om en we bouwen samen aan een hechte gemeenschap. Vrijwilligers maken Overijssel tot de fijne plek die het is.

Al die Overijsselse vrijwilligers zijn van enorme waarde voor hun directe omgeving. Ze spelen bovendien ook een grote rol in de uitvoering van onze provinciale taken: veel van onze ideeën kunnen wij waarmaken omdat er vrijwilligers zijn die onze ambities delen en bereid zijn eraan mee te werken. Ik noem graag een paar voorbeelden:

Tussen Haakbergen en Boekelo rijdt een prachtige stoomtrein tussen 2 authentieke stations. Museum Buurtspoorweg houdt dit schitterende stukje cultuurhistorie in stand met behulp van ongeveer 110 vrijwilligers.

In 1992 is vogelwerkgroep Geesteren opgericht. Een groep enthousiaste vogelliefhebbers, die in maar liefst 6 werkgroepen allerlei activiteiten ondernemen, vooral gericht op het beschermen van vogels, zoals uilen, weidevogels en zwaluwen.

Een jaarlijks fenomeen in onze provincie is het bloemencorso van Sint Jansklooster. Sinds de eerste editie in 1968 is het uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande corso’s van Nederland. Tienduizenden mensen komen af op het evenement. Honderden vrijwilligers helpen o.a. met het aanbrengen van de talloze dahlia’s op de wagens.

In de bibliotheek van Almelo zit een taalpunt. Mensen die lezen, schrijven, spreken en begrijpen moeilijk vinden worden hier geholpen door taalambassadeurs, mensen die vaak zelf ervaring hebben met laaggeletterdheid. Zij weten als geen ander waar laaggeletterden tegenaan lopen en hoe je hen kan helpen daar iets aan te doen.

In Salland is een hoogstambrigade actief. Dit is een groep vrijwilligers die helpt bij de wintersnoei van de hoogstamfruitbomen rond de IJssel. Door de inzet en deskundigheid van zeventien vrijwilligers worden deze prachtige landschapselementen goed onderhouden en blijft de prachtige fruithistorie van het IJsselgebied beleefbaar.

En op diverse plaatsen in Overijssel, zoals in Zuna, Lemelerveld en Kloosterhaar, rijden door vrijwilligers bestuurde buurtbussen. Dankzij deze buurtbussen kunnen onze inwoners in grote delen van de provincie naar hun werk, naar school of naar het ziekenhuis komen.

Het zijn maar een paar voorbeelden, maar ik hoop hiermee een beeld te schetsen van de diversiteit aan activiteiten en het grote belang van de inzet van al deze vrijwilligers voor Overijssel. Ik wil al deze mensen hartelijk bedanken voor hun inzet voor hun gemeenschap.

Maar voorzitter, helaas zijn we ook bezorgd.

We horen van veel vrijwilligersorganisaties dat zij zich zorgen maken over hun toekomst. Want het is steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden, en om die mensen ook voor langere tijd te binden. De hoeveelheid regels en eisen die aan vrijwilligers worden gesteld neemt toe, en ook de hoeveelheid begeleiding en opleiding die nodig is. Dat kost geld, en tijd, en energie, die veel organisaties niet hebben. Vrijwilligers, mensen die zich juist willen inzetten voor onze samenleving, haken hierdoor af.

Als deze trend doorzet hebben we een groot probleem. Als maatschappij en als provincie. Want waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers, wat is dan ons perspectief? Wat krijgen wij nog gedaan als we voor alles moeten betalen?

De PvdA vindt het in het belang van de samenleving en in het belang van ons, om hier iets aan te doen. We hebben als provincie al mooie programma’s voor vrijwilligersondersteuning, maar we zijn bang dat deze niet genoeg zijn om het tij te keren.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Wij, de politiek, hoeven het wiel niet uit te vinden. Die vrijwilligers weten namelijk zelf heel goed wat zij nodig hebben, hoe ze het best geholpen zijn, en wat wij dus moeten doen om hen perspectief te bieden.

Met die goede ideeën willen we zo snel mogelijk aan de slag. En daar zullen wij in de volgende termijn een motie voor indienen.

Overijssel is één van de koplopers op het gebied van vrijwilligerswerk. Bijna nergens zijn er zoveel mensen belangeloos actief als bij ons. Wij willen dat dit zo blijft, omdat wij ervan overtuigd zijn dat al die vrijwilligers er samen voor zorgen dat Overijssel een mooiere en fijnere plek is voor iedereen.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink