Door op 25 september 2013

Een bouwverbod op nieuwe stallen

De PvdA Overijssel is voorstander van een bouwverbod voor conventionele nieuwe stallen. Dat heeft PvdA-Statenlid Peter Hermans gisteren gezegd in het radioprogramma Boeren Burgers Buitenlui op RTV Oost, naar aanleiding van het afgekondigde bouwverbod voor nieuwe stallen door de provincie Noord-Brabant.

Noord-Brabant is druk bezig strengere regels op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, uitstoot van stoffen en landschappelijke inpassing te implementeren. Deze regels worden volgend voorjaar van kracht. Om te voorkomen dat er nog snel veel conventionele stallen uit de grond worden gestampt heeft Noord-Brabant hiervoor een verbod afgekondigd. De PvdA is van mening dat de problemen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieuvervuiling die in Brabant tot een bouwverbod hebben geleid ook in Overijssel spelen. Hermans wijst er op dat Provinciale Staten vorig jaar hebben besloten om ook voor Overijssel een nieuw afwegingskader voor stallen te ontwerpen, gebaseerd op de criteria volksgezondheid, dierenwelzijn, uitstoot en landschappelijke inpassing. Dit kader moet eind dit jaar klaar zijn.

Wij zijn voorstander van strengere regels op dit gebied. Een stallenverbod kan voorkomen dat boeren nu nog nieuwe grote stallen bouwen onder de oude, soepele regels.