Door Ben Kokkeler op 6 januari 2017

Dwangsom luchthaven Twente dwingt tot duidelijker keuzes

De evenementenorganisator op het luchthaventerrein Twente is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op de vingers getikt vanwege het schenden van de Flora- en faunawet. Ondernemer Van Eck mag van RvO geen testritten en helikoptervluchten meer organiseren. Ook moeten de lichtmasten die hij op het luchthaventerrein plaatste uit.

Het is voor het eerst in het ontwikkelproces van het luchthaventerrein dat de RvO zich uitspreekt over de activiteiten die de Van Eck Groep in het natuurgebied ontwikkelt. De RvO heeft niet alleen gekeken naar klachten van omwonenden, maar heeft op basis van luchtfoto’s, de verleende vergunningen, en rechtstreeks overleg met de Van Eck Groep onderzoek gedaan. Het resultaat is een ferm oordeel: de ontplooide activiteiten schenden de Flora en Faunawet. Van Eck wordt gesommeerd en gewaarschuwd, met inzet van een fikse dwangsom.

Ondernemerschap

De PvdA staat pal voor sociaal en innovatief ondernemerschap op dit bijzondere terrein. We ondersteunen initiatieven van Gedeputeerde Staten en van B&W Enschede om samen met bedrijven en onderwijsinstellingen hoogwaardige bedrijvigheid naar de luchthaven te trekken.

Dat een innovatieve ondernemer als de Van Eck Groep nu letterlijk tegen de lamp loopt is treurig. “Verspilde moeite voor de ondernemer en beschadigend voor de natuur,” concludeert PvdA-Burgerlid Ben Kokkeler. “En dat roept bij onze fractie niet voor het eerst vragen op over de rol van ADT.” Area Development Twente (ADT) is de gebiedsregisseur die het luchthaventerrein ontwikkelt. “Ook RvO wijst er op dat Van Eck zich achter vergunningen verschuilt die aan ADT verleend waren om het gebied te ontwikkelen. Waarom heeft ADT hierover onduidelijkheid jegens Van Eck, en mogelijk ook jegens andere ondernemers, laten bestaan? ”

De PvdA vraagt zich af welke conclusies Gedeputeerde Staten trekt over het oordeel van de RvO en over de rol die ADT speelt in het gebied. Wat voor soort ondernemerschap wil ADT aantrekken, en hoe denkt zij de natuurwaarden van het terrein te handhaven en beschermen? “Het voormalige luchthaventerrein moet ontwikkeld worden met ruimte voor hoogwaardig werk én hoogwaardige natuur,” vindt Kokkeler. “Het één mag niet ten koste gaan van het ander. Dat staat voor ons als een paal boven water.”

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958) woont met zijn gezin in Enschede. Ben werkt sinds zijn twintigste voor de publieke zaak. Hij komt uit een rood nest. De mannen en vrouwen uit zijn familie komen uit de arbeidersbeweging van Drenthe, Brabant en Twente. Voor Ben gaan doen en denken hand in hand. Hij werkte vanaf de bovenbouw van

Meer over Ben Kokkeler