Drees Kroes – De man van de assist

Door Annemieke Wissink op 8 september 2020

PvdA’er Drees Kroes is grondlegger van FC Twente’s Scoren in de Wijk. Het was zijn idee om de profclub te verbinden met sociaal-maatschappelijke projecten voor mensen in achterstandsituaties. Pionierswerk door een pionier op het gebied van sociaal werk. Na bijna 50 jaar inzet en activisme is er nu een boek over hem verschenen: ‘Drees Koes – De man van de assist’.

“Alle inwoners van Overijssel verdienen een ambtenaar als Drees Kroes, een man die onverschrokken en onverzettelijk staat achter hen die, om wat voor reden dan ook, op achterstand staan,” zegt onze fractievoorzitter Annemieke Wissink. “Ik hoop dat dit boek een nieuwe generatie ambtenaren, sociaal werkers en politici in het sociaal domein inspireert om altijd te blijven knokken voor een maatschappij waarin iedereen meetelt en meedoet.”

Oud-journalist en publicist Ben Siemerink (Losser, 1952) heeft het verhaal over leven en werk van Drees Kroes opgetekend. Omdat Kroes over een periode van bijna een halve eeuw, even eigenzinnig als vasthoudend, geprobeerd heeft de situatie van mensen in een achterstandspositie te verbeteren. Vaak tegen de verdrukking in. En zonder zijn ideologische veren af te schudden. Omdat Drees Kroes na bijna 50 jaar onverminderd ‘activistisch’ en bevlogen is, kan dit boek een inspiratiebron vormen voor (aankomende) professionals in het sociale domein, maar evenzeer voor politici, bestuurders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het beleid op dit terrein.

Lezen? Je vindt ‘m hier:

DREES KROES

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink