24 november 2014

Discussiebijeenkomst participatiewet

Op vrijdag 28 november organiseert de Vrouwen in de PvdA (ViP) samen met de PvdA Zwolle een discussiebijeenkomst over de Participatiewet.

De Participatiewet voegt per 1 januari 2015 drie wetten samen voor mensen die kunnen werken, maar behoefte hebben aan ondersteuning. Het gaat om de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Doel van de nieuwe Participatiewet is om mensen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden kansen te geven om deel te nemen aan de reguliere arbeidsmarkt.

Wat houdt deze participatiewet precies in, voor wie geldt de nieuwe wet en hoe hard zijn de afspraken tussen rijk, gemeenten en werkgevers om 125.000 nieuwe banen te creëren? Kunnen gemeenten en werkgevers de beoogde doelstelling halen? Zijn er banen voor deze mensen in de reguliere arbeidsmarkt? Wat is nodig om ondernemers over de streep te trekken? Een groot deel van deze groep bestaat uit vrouwen. Waar lopen zij als groep en als individu tegenaan?

Keynote speaker is Tweede Kamerlid John Kerstens. Daarnaast vertellen de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar (o.a. Zorg en WMO, Sociale Zaken en werkgelegenheid) en Bernhard Nanninga (namens VNO-NCW Midden) over hoe gemeenten en werkgevers inspelen op deze nieuwe wet, waarna ze in discussie gaan met de zaal. Het belooft een interessante avond te worden. Neem deel en laat uw stem horen!

Locatie: De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle (Bij de rotonde tegenover het NS-station)

Gespreksleider: Ellen Pot (bestuurslid ViP)

Programma
19:00 uur: Inloop met koffie/thee
19:30 uur: Welkom door Edwin Broekman (afdelingsvoorzitter PvdA Zwolle)
19:35 uur: Keynote speaker is John Kerstens, Tweede Kamerlid
19:50 uur: Inleiding door Nelleke Vedelaar: Zijn gemeenten klaar voor deze
nieuwe taak en waar lopen zij tegenaan?
20:00 uur: Inleiding door Bernhard Nanninga: Waar lopen ondernemers tegenaan? Is het aantal
arbeidsplaatsen haalbaar?
20.10 uur: Debat met de zaal
21:00 uur: Sluiting met borrel

Opgave
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een bericht te sturen naar [email protected] met vermelding van uw naam, aantal deelnemers en contactadres of te bellen met Anneke Speelman, tel. (06) 20 60 53 58 (liefst in de avonduren). Twee dagen van tevoren ontvangt u een bevestiging per email.