Door Tijs de Bree op 14 november 2014

Dilemma’s der wijzen: Twente over het luchthaventerrein

Op 30 oktober bracht de Commissie van Wijzen haar advies over de Luchthaven Twente uit. Volgens de commissie Wientjes moet het luchthaventerrein worden ontwikkeld tot Technology Base Twente: een internationale ontwikkel- en productiezone voor ‘advanced materials and manufacturing’.

Nu dat advies er ligt willen provinciale staten en de gemeenteraad van Enschede graag van de Overijsselse burgers horen wat zij ervan vinden. Gelegenheid om die mening te geven was er op 13 november op een bijeenkomst in de Grolsch Veste. Aan ronde tafels wisselen inwoners met elkaar van gedachten over de impact van het plan op economie, ecologie, bestuur, cultuur en omwonenden. Politici mogen niet meepraten, alleen luisteren vanaf de ‘publieke tribune’. “Dat vind ik maar niks,” bromt een Statenlid. “Je wilt toch gewoon meepraten.”

Economie

Aan de tafel economie verschillen de insprekers in eerste instantie met elkaar van mening over hoe bruikbaar het plan is. “Het lijkt toch weer de overheid die probeert het bedrijfsleven over de streep te trekken,” vindt één van de sprekers. “Dat gaat alleen goed zolang er subsidie in gepompt wordt. Het zou vanzelf moeten gaan.” Maar daar is niet iedereen het mee eens. “We hebben het al zo lang over de beroerde economie van Twente,” reageert iemand “Als de oplossing uit de markt zou komen dan was het al wel gebeurd.”

Over het algemeen lijkt de tafel het er over eens dat Technology Base Twente een mooi idee is. Maar hoe wordt dat idee realiteit? “Dat staat op pagina 23,” grapt een man in pak. “Dat is de belangrijkste pagina.” Er zijn twijfels over de grootte van het terrein, of hightech industrie niet de omliggende natuur verstoort, en of dit plan nu een oplossing is voor de Twentse werkloosheid. “Het idee dat hightech alleen werkgelegenheid biedt voor mensen met een universitaire graad is niet correct,” wordt aan de tafel gesteld. “Drie van de vier banen in de hoogwaardige industrie zijn op MBO+ niveau.”

“En wees je ervan bewust dat dit plan geen kortetermijnoplossing voor werkloosheid,” waarschuwt een ander. “Het duurde ook dertig jaar voordat Kennispark Twente ‘vol’ was. Maar nu zitten daar vierhonderd innovatieve bedrijven. Hou vast aan die lange termijn en de unique selling points van het terrein.” Dat idee krijgt bijval: “de automonteur die een garage wil beginnen moet je hier niet neerzetten.”

Niche

Dat leidt tot een andere discussie. Halflege industrieparken zijn er nog genoeg in de regio. Wat ís dan de toegevoegde waarde van nog een bedrijventerrein? “Er ligt een landingsbaan. Vluchten naar Barcelona gaan er niet meer komen, maar het is wel de unieke niche van het luchthaventerrein. Dat is het onderscheidende.” Ideeën als de ontwikkeling van composietmaterialen voor vliegtuigen of onbemande vliegtuigjes komen los.

De tafel is het er ook over eens dat nu het rapport gepubliceerd is de tijd is gekomen om keuzes te maken. Er zijn genoeg rapporten geschreven over de Twentse economische malaise, “en die hebben allemaal ongeveer dezelfde ideeën. Ideeën zijn zaadjes, die moet je planten en oogsten,” zegt een gedistingeerd grijzende zakenman. “Ik heb het idee dat we tot nu toe hebben zitten discussiëren over het splitsen van de oogst voordat we überhaupt iets geplant hebben.”

Broodje kroket

Na anderhalf uur discussie rondt tafelheer Henk Heskamp het gesprek af. Het is tijd voor een korte pauze, inclusief broodje kroket voor de inwendige mens. Sommige aanwezige politici maken van de gelegenheid gebruik om even het lege stadion in te lopen om hun vaste zitplaats aan te wijzen. “Ik heb nog meegemaakt dat hier maar 6500 supporters op de tribune zaten. De club failliet, slecht voetbal… Dat is nu wel anders. Je ziet maar, Twente gaat toch vooruit.”

Na de pauze gaat TV Enschede FM van start met een live-uitzending over het rapport. De titel: dilemma’s der wijzen. De term dilemma duidt een keuze aan uit twee meerdere alternatieven. Maar inmiddels lijken de neuzen als het op het vliegveldterrein aankomt toch redelijk dezelfde kant uit te staan. Dat moet ook, want op 3 december komen provinciale staten en de gemeenteraad van Enschede weer hier in de Grolsch Veste bij elkaar om een besluit te nemen over de toekomst van de luchthaven. En dan is het zaak om snel vaart te maken. Want we willen allemaal meer werk en meer bedrijvigheid in Twente.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree