Door Annemieke Wissink op 8 juni 2016

Democratiespel met Canisius

Bijna 30 havisten van scholengemeenschap Canisius uit Almelo waren op maandag 6 juni te gast in het provinciehuis in Zwolle voor een democratiespel. Vol enthousiasme stortten zij zich die middag op het politieke debat.

De democratiespellen worden georganiseerd door provincie Overijssel in samenwerking met ProDemos. Ze zijn bedoeld om inwoners van Overijssel, veelal jongeren, bekend te maken met democratie, politiek en de provincie. Naast dat ik het belangrijk vind dat iedereen weet hoe politiek werkt en hoe je hier ook zelf invloed op uit kan oefenen, is het vooral erg leuk om te doen.

Het gebruik van de interruptiemicrofoon en het spreken via de voorzitter vormde in het begin een kleine uitdaging, maar was snel onder de knie. De verschillende fracties waarin de scholieren waren opgedeeld deden hun uiterste best om met de beste argumenten en erg overtuigende moties en amendement de besluitvorming naar hun hand te zetten. Het was voor mij als gelegenheidsgedeputeerde een hele klus om het fictieve voorstel voor bezuiniging op verkeersveiligheid te verdedigen. Vernieuwende ideeën, zoals het gebruik van een OV-app waarin je je reis kunt aanvragen en de bus daardoor de meest efficiënte route kan nemen, vlogen door de Statenzaal.

Er zaten enkele grote debattalenten in 4 HAVO van Canisius. Ik hoop dat zij en de andere medeleerlingen gaan nadenken over politiek en wellicht zelf politiek actief worden, bijvoorbeeld in een van de jongerenverenigingen van de verschillende politieke partijen. In dat geval hoeven wij ons een stuk minder druk te maken over de toekomst van de Overijsselse politiek.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

In Hof van Twente woont Annemieke Wissink samen met haar gezin. Het landelijke gebied en de schoonheid en het belang daarvan gaat haar zeer aan het hart. Ze was betrokken bij beleidsadvisering op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en milieu. Over die onderwerpen praatte ze tot maart 2014 mee in de raad van Hof van Twente,

Meer over Annemieke Wissink