Door Anneke Beukers op 23 juni 2014

De vloeivelden van De Krim: een mooi stuk nieuwe natuur!

Op zaterdag 21 juni namen ongeveer twintig belangstellenden op uitnodiging van Natuur en Milieu Overijssel deel aan een rondreis door Overijssel. Statenlid Anneke Beukers bezocht als één van die twintig een aantal locaties in de provincie waar vrijwilligers zelf de natuur beheren. De PvdA heeft zich een jaar geleden hard gemaakt voor de ondersteuning van vrijwillig landschapsbeheer door de provincie vanwege het grote belang van vrijwilligers in het groen.

Tijdens de excursie werden ook de vloeivelden van De Krim bezocht. Naar aanleiding van een motie van de PvdA en GroenLinks besloot de provincie Overijssel in 2011 om € 100.000 te investeren in het bewaren van de vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek. Dat geld is gebruikt om verdroging tegen te gaan in dit gebied dat veel zeldzame vogels, planten- en diersoorten telt.De Krim

Inmiddels is in De Krim een prachtig stukje nieuwe natuur ontstaan dat jaarlijks wordt bezocht door honderden trekvogels. De vogels foerageren in de voedselrijke bassins voordat ze aan het volgende deel van hun tocht te beginnen. “Een prachtig resultaat,” vindt Beukers. “Dit is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.”

Gebiedseigenaar Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met vrijwilligers onder meer een wandelroute, een prachtige uitkijktoren en een vleermuizenbunker tot stand gebracht. Samenwerking met leerlingen van de lagere school van De Krim en met leerlingen van het Vechtdalcollege betekent dat ook het educatieve gedeelte aandacht krijgt.

Door de inzet van Staatsbosbeheer, de provincie, het waterschap, de gemeente Hardenberg, Natuur en Milieu Overijssel en de groep Vrienden van de Vloeivelden is in De Krim een uniek stuk natuur behouden gebleven!

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers